دروس خارج فقه / نجاسات/میته / درس ۱۶ : سقط ۲

دروس خارج فقه / نجاسات/میته / درس ۱۶ : سقط ۲ ۳) روایت دیگر بر نجاست میّت آدمی مطلقا (چه رطوبت مسریه داشته باشد یا نداشته باشد) توقیعی است که از ناحیه مبارکه صادر شده است. مرحوم طبرسی در الاحتیاج …
+ ادامه مطلب

دروس خارج فقه / نجاسات/میته / درس ۱۴ : ادله قول به طهارت جلد میته با دباغه و ردّ آنها

دروس خارج فقه / نجاسات/میته / درس ۱۴ : ادله قول به طهارت جلد میته با دباغه و ردّ آنها  کلام در این مساله بود که ابن جنید و مال الیه المحدث الکاشانی و محکیّ از صدوق، قائل هستند که …
+ ادامه مطلب

دروس خارج فقه / نجاسات/میته / درس ۱۳ : ارض مسلمین، امارة تذکیه است

دروس خارج فقه / نجاسات/میته / درس ۱۳ :  ارض مسلمین، امارة تذکیه است  اگر خود این مسلمان بگوید که احراز تذکیه کردیم مثل حکومت اسلامی می گوید که احراز تذکیه کردیم، اشکال ندارد. اما اگر مسلمان بگوید که من …
+ ادامه مطلب

دروس خارج فقه / نجاسات/میته / درس ۱۲ : ید المسلم و سوق المسلمین

دروس خارج فقه / نجاسات/میته / درس ۱۲ : ید المسلم و سوق المسلمین   صاحب عروة فرمودند: مسالة (۵) ما یوخذ من ید المسلم من اللحم او الشحم او الجلد محکوم بالطهارة و یعلم تذکیتُه. و کذا ما یوجد …
+ ادامه مطلب

دروس خارج فقه / نجاسات/میته / درس ۱۱ : اقسام اخذ علم در خطابات

دروس خارج فقه / نجاسات/میته / درس ۱۱ : اقسام اخذ علم در خطابات اما روایات: موثقه سماعة بن مهران. محمد بن علی بن الحسین باسناده عن سَماعة بن مِهران(سند صدوق به سماعة، موثق است علاوه بر اینکه شیخ طوسی …
+ ادامه مطلب

دروس خارج فقه / نجاسات/میته / درس ۱۰ : ما المراد من المیتة؟

دروس خارج فقه / نجاسات/میته / درس ۱۰ : ما المراد من المیتة؟ صاحب عروة می فرماید: مراد از میته خصوص مات حتف انفه نیست. بلکه هر حیوانی که قُتِلَ او ذُبح علی غیر الوجه الشرعی میته است (.مساله شش …
+ ادامه مطلب

دروس خارج فقه / نجاسات/میته / درس ۹ : میتُه ما لا نَفسَ له طاهرةٌ

دروس خارج فقه / نجاسات/میته / درس ۹ : میتُه ما لا نَفسَ له طاهرةٌ مساله (۳) میتة ما لا نفس له طاهرةٌ کالوزغ و العقرب و الخنفساء و السمک و کذا الحیّة و التمساح وان قیل بکونهما ذا نفس، …
+ ادامه مطلب

دروس خارج فقه / نجاسات/میته / درس ۸ : صورت شکّ در اینکه فارة از میته است یا از مذکی است یا از حَیّ

دروس خارج فقه / نجاسات/میته / درس ۸ : صورت شکّ در اینکه فارة از میته است یا از مذکی است یا از حَیّ   کاشف اللثام فرمود: فأرة ماخوذ از مذکّی، پاک است و نماز در آن فأرة جائز …
+ ادامه مطلب

دروس خارج فقه / نجاسات/میته / درس ۷ : فأرة المسک المبانة من الحیّ

دروس خارج فقه / نجاسات/میته / درس ۷ : فأرة المسک المبانة من الحیّ «فأرة المسک المبانة من الحیّ» صاحب عروة : فأرة المسک المبانة من الحیّ طاهرة علی الاقوی و ان کان الاحوط الاجتناب عنها نعم لا اشکال فی …
+ ادامه مطلب

دروس خارج فقه / نجاسات/میته / درس ۶ : الاجزاء المبانة من الحیّ

دروس خارج فقه / نجاسات/میته / درس ۶ : الاجزاء المبانة من الحیّ الاجزاء المبانة من الحیّ : فرقی ندارد که حَیّ انسان باشد و دستش قطع شده است یا حیّ حیوان باشدکه گوش گوسفند قطع شده است. آیا حکم …
+ ادامه مطلب

دروس خارج فقه / نجاسات/میته / درس ۵ : الَبَن في الضرع

دروس خارج فقه / نجاسات/میته / درس ۵ : الَبَن في الضرع مرحوم سید یزدی استفاده کرده است که خود معده پاک است.چرا؟ چونکه در ذیل کلامش می فرماید: و اذا غَسل ظاهر جلد از انفحه را که ملاقات با …
+ ادامه مطلب

دروس خارج فقه / نجاسات/میته/ درس ۳ : الاجزاءُ المبانةُ مِن المیتة

دروس خارج فقه / نجاسات/میته/ درس ۳ :  الاجزاءُ المبانةُ مِن المیتة  صاحب عروة: و کذا اجزاؤها المبانةُ منها و ان کانت صغاراً بعد از آنکه میته ذی النفس . محکوم به نجاست شد وهکذا میّت انسان محکوم به نجاست …
+ ادامه مطلب

دروس خارج فقه / نجاسات/میته/ درس ۲ : ادامه المیتةُ من کل ماله دم سائل

دروس خارج فقه / نجاسات/میته/ درس ۲ : ادامه المیتةُ من کل ماله دم سائل الکلام فی الجهة الثانیة: صاحب مدارک به صدوق نسبت داده است که قائل است به طهارت میته ،چرا؟ چون صدوق در خطبه الفقیه ، فرموده …
+ ادامه مطلب

دروس خارج فقه / نجاسات/ ميته/ درس ۱ : المیتةُ من کل ماله دم سائل

دروس خارج فقه / نجاسات /میته / درس ۱ : المیتةُ من کل ماله دم سائل الرابع:المیتة من کل ماله دم سائل حلالاًکان او حراماً چهارمین عین نجس ،میته است. میته انسان و میته حیوان ذی الدم ولو ما کول …
+ ادامه مطلب

دروس خارج فقه / نجاسات/ بول و غائط / جلسه ۱۹ :مذی و وذی و ودی

دروس خارج فقه / نجاسات/ بول و غائط / جلسه ۱۹ :مذی و وذی و ودی مشهور بن اصحاب قدیماً وحدیثاً بر این فتوی هستند که روطوباتی که از قُبُل ودُبُر خارج می شوند غیر از بول غائط ومنیّ ودم …
+ ادامه مطلب

دروس خارج فقه / نجاسات/ بول و غائط / جلسه ۱۸

جلسه (۱۸) نجاسات مقام ثانی : نجاست منیّ حیوان ذی نفس السائلة ، اعم از این که مأکول اللحم باشد یا غیر مأکول. معروف ومتسالم علیه عند الاصحاب این است که منیّ کل حیوان ذی النفس ، محکوم به نجاست …
+ ادامه مطلب

دروس خارج فقه / نجاسات/ بول و غائط / جلسه ۱۶

دروس خارج فقه  / نجاسات/ بول و غائط / جلسه ۱۶ بدان جهت،در ما نحن فیه اطلاقی نداریم و باید تمسک به استصحاب بکنیم. استصحاب هم عدم تذکیه را می گوید. داخل مستثنی منه می شود . سپس در مانحن …
+ ادامه مطلب