خانه / دروس / خارج فقه / احكام نجاسات

احكام نجاسات

tadriss4

دروس خارج فقه / نجاسات/میته / درس ۱۶ : سقط ۲

دروس خارج فقه / نجاسات/میته / درس ۱۶ : سقط ۲ ۳) روایت دیگر بر نجاست میّت آدمی مطلقا (چه رطوبت مسریه داشته باشد یا نداشته باشد) توقیعی است که از ناحیه مبارکه صادر شده است. مرحوم طبرسی در الاحتیاج نقل کرده است البته توقیعاتی که در الاحتاج است،سنداً مشکل دارند ولکن مرسله حساب می شود. احمد بن علی بن ابی طالب الطبرسی فی الاحتجاج قال مّما خرج عن صاحب الزمان (عج) الی محمد بن عبدالله عبدالله بن جعفر الحمیری(از ...

ادامه مطلب »
tadriss43

دروس خارج فقه / نجاسات/ میته / درس ۱۵ : سقط

دروس خارج فقه / نجاسات/میته / درس ۱۵ : سقط صاحب عروة :ماله (۹) السِقط قبلا ولوج الروح نجسٌ و کذا الفرخ فی البیض حیوانی که بچه اش را انداخته است ولکن تارةً خلقت بچّه کامل شد یعنی روح در بدنش است: چنین موردی اگر تذکیه شد مذکی خواهد شد و الّا فلا. تارةً قبل روح است یا بعد از ولوج روح است منتهی به صورت میته انداخته است: محکوم به نجاست است. فرخ قبل از ولوج روح در تخم ...

ادامه مطلب »
tadriss4

دروس خارج فقه / نجاسات/میته / درس ۱۴ : ادله قول به طهارت جلد میته با دباغه و ردّ آنها

دروس خارج فقه / نجاسات/میته / درس ۱۴ : ادله قول به طهارت جلد میته با دباغه و ردّ آنها  کلام در این مساله بود که ابن جنید و مال الیه المحدث الکاشانی و محکیّ از صدوق، قائل هستند که جلد میته با دباغه پاک می شود ولکنّ لایجوز الصلاةُ فیه. دلیل اینها یا فقه رضوی بود که آقای تبریزی، احتمال قوی دادند که فتاوای پدر مرحوم صدوق است. و یا معتبره حسین بن زرارة است که امام(ع) فرمود: بأسی ...

ادامه مطلب »
12122

دروس خارج فقه / نجاسات/میته / درس ۱۳ : ارض مسلمین، امارة تذکیه است

دروس خارج فقه / نجاسات/میته / درس ۱۳ :  ارض مسلمین، امارة تذکیه است  اگر خود این مسلمان بگوید که احراز تذکیه کردیم مثل حکومت اسلامی می گوید که احراز تذکیه کردیم، اشکال ندارد. اما اگر مسلمان بگوید که من خبر ندارم ،بلکه از کافر خریدم و می فروشم، در اینصورت ، مشمول روایات ید مسلم وسوق مسلمین نخواهد بود. یا لااقل ، شکّ در شمولش داریم(چون در صدر اسلام، بلاد مسلمین ، با سعه ای که داشت و با ...

ادامه مطلب »
tadriss43

دروس خارج فقه / نجاسات/میته / درس ۱۲ : ید المسلم و سوق المسلمین

دروس خارج فقه / نجاسات/میته / درس ۱۲ : ید المسلم و سوق المسلمین   صاحب عروة فرمودند: مسالة (۵) ما یوخذ من ید المسلم من اللحم او الشحم او الجلد محکوم بالطهارة و یعلم تذکیتُه. و کذا ما یوجد فی ارض المسلمین مطروحاً اذا کان علیه اثر الاسلام لکن الاحوط الاجتناب، الماخوذ از ید مسلم ( نه سوق مسلمین و اراضی مسلمین) محکوم به مذکی است و آثارش مترتب می شود. و می گویند وکذا ما یوجد فی ارض ...

ادامه مطلب »
tadriss43

دروس خارج فقه / نجاسات/میته / درس ۱۱ : اقسام اخذ علم در خطابات

دروس خارج فقه / نجاسات/میته / درس ۱۱ : اقسام اخذ علم در خطابات اما روایات: موثقه سماعة بن مهران. محمد بن علی بن الحسین باسناده عن سَماعة بن مِهران(سند صدوق به سماعة، موثق است علاوه بر اینکه شیخ طوسی هم روایت تمام دارد. و رواه الشیخ باسناده عن سعد (بن عبدالله) عن ابی جعفر(احمد بن محمد بن عیسی) عن الحسین بن سعید عن عثمان بن عیسی (ثقه است بناء بر نقل شیخ در عدّه) عن سَماعة بن مهران (واقفی ...

ادامه مطلب »
tadriss43

دروس خارج فقه / نجاسات/میته / درس ۱۰ : ما المراد من المیتة؟

دروس خارج فقه / نجاسات/میته / درس ۱۰ : ما المراد من المیتة؟ صاحب عروة می فرماید: مراد از میته خصوص مات حتف انفه نیست. بلکه هر حیوانی که قُتِلَ او ذُبح علی غیر الوجه الشرعی میته است (.مساله شش عروة الوثقی) میته، موضوع برای نجاست است و بیعش جائز نیست. شاید لعلَّ از متسالم علیه عندالاصحاب، باشد که میته خصوص حیوانی که مات حتف انفه نیست. بلکه مراد از میته، مقابل مذکی است. میته در روایات ،مقابل مذکی است. ...

ادامه مطلب »
tadriss43

دروس خارج فقه / نجاسات/میته / درس ۹ : میتُه ما لا نَفسَ له طاهرةٌ

دروس خارج فقه / نجاسات/میته / درس ۹ : میتُه ما لا نَفسَ له طاهرةٌ مساله (۳) میتة ما لا نفس له طاهرةٌ کالوزغ و العقرب و الخنفساء و السمک و کذا الحیّة و التمساح وان قیل بکونهما ذا نفس، لعدم معلومیة ذلک مع انه اذا کان بعض الحیّات کذلک لا یلزم الاجتناب عن المشکوک کونُه کذلک. صاحب عروة می فرماید: تا الان راجع به میته ذی النفس بحث کردیم.اما میته ما لا نفس له، پاک است. الظاهر والله عالم. ...

ادامه مطلب »
tadriss43

دروس خارج فقه / نجاسات/میته / درس ۸ : صورت شکّ در اینکه فارة از میته است یا از مذکی است یا از حَیّ

دروس خارج فقه / نجاسات/میته / درس ۸ : صورت شکّ در اینکه فارة از میته است یا از مذکی است یا از حَیّ   کاشف اللثام فرمود: فأرة ماخوذ از مذکّی، پاک است و نماز در آن فأرة جائز است. مسک او هم طاهر است. اما فارة ماخوذ از حیوان حیّ یا میته، نجس است. مرحوم تبریزی می فرماید: فقط فأرة ماخوذ ار میته، نجس است. صاحب عروة، متعرض صورت شک می شوند. و می فرماید اگر فأرة المسک ...

ادامه مطلب »
tadriss43

دروس خارج فقه / نجاسات/میته / درس ۷ : فأرة المسک المبانة من الحیّ

دروس خارج فقه / نجاسات/میته / درس ۷ : فأرة المسک المبانة من الحیّ «فأرة المسک المبانة من الحیّ» صاحب عروة : فأرة المسک المبانة من الحیّ طاهرة علی الاقوی و ان کان الاحوط الاجتناب عنها نعم لا اشکال فی طهارة ما فیهما مِن المسک. میته و اجزاء میته، محکوم به نجاست هستند در صورتی که میته، دم سائل داشته باشد. اگر اجزائی از حیوان حیّ جدا بشود ولو حیوان، حیّ بوده باشد آن جزء، به منزله جزء میته است. ...

ادامه مطلب »
tadriss43

دروس خارج فقه / نجاسات/میته / درس ۶ : الاجزاء المبانة من الحیّ

دروس خارج فقه / نجاسات/میته / درس ۶ : الاجزاء المبانة من الحیّ الاجزاء المبانة من الحیّ : فرقی ندارد که حَیّ انسان باشد و دستش قطع شده است یا حیّ حیوان باشدکه گوش گوسفند قطع شده است. آیا حکم میته را دارند؟ بضرس قاطع می شود گفت که مخالفی در مساله معلوم نشد که اجزاء مبانة من الحیوان الحیّ حکم میته را دارند. اگر حیوان ، ماکول اللحم شد آن جزئش نجس است و اگر حیوان غیر ماکول اللحم ...

ادامه مطلب »
tadriss43

دروس خارج فقه / نجاسات/میته / درس ۵ : الَبَن في الضرع

دروس خارج فقه / نجاسات/میته / درس ۵ : الَبَن في الضرع مرحوم سید یزدی استفاده کرده است که خود معده پاک است.چرا؟ چونکه در ذیل کلامش می فرماید: و اذا غَسل ظاهر جلد از انفحه را که ملاقات با میته کرده است، واجب دانست. ظاهر عبارت عروة، جِلد ظاهری انفحه است که به حیوان چسبیده است که جِلد ظاهری نجس می شود و باید غَسل شود. معلوم می شود که انفحه را حمل بر مَعده کرده است یا حمل ...

ادامه مطلب »
tadriss43

دروس خارج فقه / نجاسات/میته / درس ۴ : بَیضه و عَظم

دروس خارج فقه / نجاسات/میته / درس ۴ :  بَیضه و عَظم  کلام در اموری هستند که گفته شده است استثناء شدند و کل هذه ذکیٌ ولو منفصل از میته باشند. یکی از آن امور ، بیضه دجاجة است که محکوم به طهارت است. علامه در منتهی فرمود: این بیضه ای که محکوم به طهارت است باید از ماکول اللحم باشد و اگر بیضه غیر ماکول اللحم باشد محکوم به طهارت نیست. کأنّ نظر علامه حلی این است که در ...

ادامه مطلب »
tadriss43

دروس خارج فقه / نجاسات/میته/ درس ۳ : الاجزاءُ المبانةُ مِن المیتة

دروس خارج فقه / نجاسات/میته/ درس ۳ :  الاجزاءُ المبانةُ مِن المیتة  صاحب عروة: و کذا اجزاؤها المبانةُ منها و ان کانت صغاراً بعد از آنکه میته ذی النفس . محکوم به نجاست شد وهکذا میّت انسان محکوم به نجاست شد علی الاظهر . الان کلام واقع می شود در اجزاء مبابة مِن المیّت. آیا آن اجزاء محکوم به نجاست هستند؟ یا اینکه بعد از متلاشی شدن بدن میته و متفرق شدن اجزاء، محکوم به نجاست نیست؟ مساله دوم این ...

ادامه مطلب »
tadriss43

دروس خارج فقه / نجاسات/میته/ درس ۲ : ادامه المیتةُ من کل ماله دم سائل

دروس خارج فقه / نجاسات/میته/ درس ۲ : ادامه المیتةُ من کل ماله دم سائل الکلام فی الجهة الثانیة: صاحب مدارک به صدوق نسبت داده است که قائل است به طهارت میته ،چرا؟ چون صدوق در خطبه الفقیه ، فرموده که من در این کتاب مثل سائر مصنّفین رفتار نمی کنم که همه روایات را نقل بکنم بلکه در این کتاب نقل می کنم روایاتی که به آنها فتوی می دهم و آنه حجة بینی و بین رَبّی است. بعد ...

ادامه مطلب »
tadriss43

دروس خارج فقه / نجاسات/ ميته/ درس ۱ : المیتةُ من کل ماله دم سائل

دروس خارج فقه / نجاسات /میته / درس ۱ : المیتةُ من کل ماله دم سائل الرابع:المیتة من کل ماله دم سائل حلالاًکان او حراماً چهارمین عین نجس ،میته است. میته انسان و میته حیوان ذی الدم ولو ما کول اللحم باشد نجس است. مراد از میته، مات حتف انفه نیست بلکه میته، مقابل مذکی است. حیوانی که بمیرد موتش مستند به غیر تذکیه باشد یا حیوانی که بمیرد بلا تذکیةٍ، محکوم به نجاست است. محقق و علّامه و شهید ...

ادامه مطلب »
12122

دروس خارج فقه / نجاسات/ بول و غائط / جلسه ۱۹ :مذی و وذی و ودی

دروس خارج فقه / نجاسات/ بول و غائط / جلسه ۱۹ :مذی و وذی و ودی مشهور بن اصحاب قدیماً وحدیثاً بر این فتوی هستند که روطوباتی که از قُبُل ودُبُر خارج می شوند غیر از بول غائط ومنیّ ودم محکوم به طهارت هستند. مذیی: مائی است که قبل از خروج ودر مواقع شهوت خارج می شود وربّما منّفکّ از منیّ می شود یعنی منیّ خارج نمی شود ولی این روطوبت در موقع شهوت خارج می شود. مذی : این ...

ادامه مطلب »
12122

دروس خارج فقه / نجاسات/ بول و غائط / جلسه ۱۸

جلسه (۱۸) نجاسات مقام ثانی : نجاست منیّ حیوان ذی نفس السائلة ، اعم از این که مأکول اللحم باشد یا غیر مأکول. معروف ومتسالم علیه عند الاصحاب این است که منیّ کل حیوان ذی النفس ، محکوم به نجاست واز اعیان نجسه است. در میان اصحاب ما مخالفی نداریم. دعوای اجماع متعدد است. اما روایات:‌ ادعا کردند که روایات اطلاق دارد ومنیّ غیر انسان را شامل می شود. جواب روایات،‌دوطائفه هستند: طائفه اول: وارد شده در مقام در مقام ...

ادامه مطلب »
12122

دروس خارج فقه / نجاسات/ بول و غائط / جلسه ۱۷

دروس خارج فقه  / نجاسات/ بول و غائط / جلسه ۱۷ ‌ مرحوم حکیم در شبهه موضوعیه که حیوانی در خارج ذبح شده ونمی دانیم غنم است تا اکل آن حلال باشد یا ذئب است تا اکل آن حرام باشد، در این جا بنا‌بر این که استصحاب حرمت جاری شود، استصحاب حرمت کردند وگفتند : این حیوان در در حالی که حیّ بود اکلش حرام بود ( بنابر این که اکل حیوان حیّ به عنوان مذکی حرام است) والان که ...

ادامه مطلب »
12122

دروس خارج فقه / نجاسات/ بول و غائط / جلسه ۱۶

دروس خارج فقه  / نجاسات/ بول و غائط / جلسه ۱۶ بدان جهت،در ما نحن فیه اطلاقی نداریم و باید تمسک به استصحاب بکنیم. استصحاب هم عدم تذکیه را می گوید. داخل مستثنی منه می شود . سپس در مانحن فیه، استصحاب عدم تذکیه حاکم است بر استصحاب عدم جعل حرمت و استصحاب عدم جعل مانعیت. این حیوان خارجی بالشبهه الحکمیه، توسط استصحاب عدم تذکیه، از تحت الّا ماذکیتم خارج می شود و داخل مستثنی منه می شود مستثنی منه، ...

ادامه مطلب »
theme