دروس خارج فقه / نجاسات/ بول و غائط / جلسه ۱۹ :مذی و وذی و ودی

دروس خارج فقه / نجاسات/ بول و غائط / جلسه ۱۹ :مذی و وذی و ودی مشهور بن اصحاب قدیماً وحدیثاً بر این فتوی هستند که روطوباتی که از قُبُل ودُبُر خارج می شوند غیر از بول غائط ومنیّ ودم …
+ ادامه مطلب

دروس خارج فقه / نجاسات/ بول و غائط / جلسه ۱۸

جلسه (۱۸) نجاسات مقام ثانی : نجاست منیّ حیوان ذی نفس السائلة ، اعم از این که مأکول اللحم باشد یا غیر مأکول. معروف ومتسالم علیه عند الاصحاب این است که منیّ کل حیوان ذی النفس ، محکوم به نجاست …
+ ادامه مطلب

دروس خارج فقه / نجاسات/ بول و غائط / جلسه ۱۶

دروس خارج فقه  / نجاسات/ بول و غائط / جلسه ۱۶ بدان جهت،در ما نحن فیه اطلاقی نداریم و باید تمسک به استصحاب بکنیم. استصحاب هم عدم تذکیه را می گوید. داخل مستثنی منه می شود . سپس در مانحن …
+ ادامه مطلب

دروس خارج فقه / نجاسات/ بول و غائط / جلسه ۱۵

دروس خارج فقه / نجاسات/ بول و غائط / جلسه ۱۵ پس معنای تذکیه عرفی، داشتئن فری اوداج اربعه و دم سائله است و چیز دیگری معتبر نیست . منتهی شارع قیودی را اضافه کرده است مانند اینکه ذابح، مسلم …
+ ادامه مطلب

دروس خارج فقه / نجاسات/ بول و غائط / جلسه ۱۴

دروس خارج فقه  / نجاسات/ بول و غائط / جلسه ۱۴ اشکال بزرگ به این روایت: این روایت ،مخصِّص دارد. مخصِّص آن، میته است. وقتی که مخصِّص آمد روایت چنین می شود لا باس بجمیع الجلود الّا المیته. میته هم …
+ ادامه مطلب

دروس خارج فقه / نجاسات/ بول و غائط / جلسه ۱۳ : شک در حلیت اکل حیوان به خاطر احتمال عدم قبول تذکیه

دروس خارج فقه / نجاسات/ بول و غائط / جلسه ۱۳ : شک در حلیت اکل حیوان به خاطر احتمال عدم قبول تذکیه بدان جهت ،روایاتی که وارد شده است که لا یوکل من حیوان البحر الّا ما کان له …
+ ادامه مطلب

دروس خارج فقه / نجاسات/ بول و غائط / جلسه ۱۲: فی الحیوان المردّد بین کونه ماکولَ اللحم و غیرَه

دروس خارج فقه  / نجاسات/ بول و غائط / جلسه ۱۲: فی الحیوان المردّد بین کونه ماکولَ اللحم و غیرَه کلام در این مساله بود که حرمت اکل برای حیوان حَیّ بناء بر اینکه قبول کنیم این حرمت در هر …
+ ادامه مطلب

دروس خارج فقه / نجاسات/ بول و غائط / جلسه ۱۱: چرا حیوانی که مردّد باشد ما بین ماکول و غیر ماکول، اکلش حرام می شود؟

دروس خارج فقه  / نجاسات/ بول و غائط / جلسه ۱۱: چرا حیوانی که مردّد باشد ما بین ماکول و غیر ماکول، اکلش حرام می شود؟  تردُّد حیوان بین ماکول و غیر ماکول تارةً به شبهه حکمیه می شود (اصلاً …
+ ادامه مطلب

دروس خارج فقه / نجاسات/ بول و غائط / جلسه ۱۰

***[mmmp3 mp3=”http://downloads.tabrizi.org/Doros/feq/nejasat/boul-ghayet/10.mp3″]  جلسه دهم ۲- نمی توانیم حکم به طهارت بول و خرء بکنیم الّا بعد از اختبار .نه خود بول را می توانیم بگوئیم پاک است و نه ملاقیش را (چون این بول به ثوب من اصابت کرده است) …
+ ادامه مطلب

دروس خارج فقه / نجاسات/ بول و غائط / جلسه ۹

جلسه نهم در طهارت بول و روث حمار بغال و خیل گذشت که روایت صحیحه دلالت بر نجاست می کرد و روایت دالّه بر طهارت ، ضعیف بود. معذلک مشهور به طهارت فتوی دادند. اینجاست که عمل مشهور جبر ضعف …
+ ادامه مطلب

دروس خارج فقه / نجاسات/ بول و غائط / جلسه ۸ : ادامه بول و غائط ما لیس له نَفس سائلة

جلسه ۸ : ادامه بول و غائط ما لیس له نَفس سائلة کلام در صورت رابعه که شیء طاهر خارجی با نجس خارجی ملاقات کند ولکن محل الملاقات، جوف است مثل کسی که شیء طاهری(درهم) را در فَم داخل کند …
+ ادامه مطلب

دروس خارج فقه / نجاسات/ بول و غائط / جلسه ۷ : ملاقاة الغائط في الباطن لا توجب النجاسة

جلسه ۷ : ملاقاة الغائط في الباطن لا توجب النجاسة اما چون سید یزدی، نسبت به شیشه احتقان، احتیاط وجوبی به نجاست داده است می فهمیم که سید یزدی، بول و غائط داخل جوف را محکوم به نجاست می دانند. …
+ ادامه مطلب

دروس خارج فقه / نجاسات/ بول و غائط / جلسه ۶ : بول و غائط ما لیس له نَفس سائلة

جلسه ۶ : بول و غائط ما لیس له نَفس سائلة صاحب عروة فرمود: حیوان غیر ماکول اللحم که ذی النفس السائله است بول و خرئش نجس است از بعضی روایات،مانعیت استفاده می شود و از بعضی روایات، نجاست استفاده …
+ ادامه مطلب

دروس خارج فقه / نجاسات/ بول و غائط / جلسه ۵ : ابوال حمیر، بغال و خیل

جلسه ۵ : ابوال حمیر، بغال و خیل مشهور ملتزم شدند به طهارت ابوال حمیر و بغال و خیل. ابوال آنها مثل ارواث آنها محکوم به طهارت است . به دو طائفه هم استدلال شده است: طائفه اولی: عمومات ومطلقات …
+ ادامه مطلب

دروس خارج فقه / نجاسات/ بول و غائط / جلسه ۳ : کل شیء یطیر فلاباس ببوله و خرئه

جلسه ۳ : کل شیء یطیر فلاباس ببوله و خرئه قال:کل شیءٍ یَطیر فلا باس ببوله و خرئه هر حیوانی که بپرد خواه ماکول اللحم یا غیر ماکول باشد بول و خرئش اشکالی ندارد. این دو تا روایت، عام و …
+ ادامه مطلب

دروس خارج فقه / نجاسات/ بول و غائط / جلسه ۲ : عین نجس بودن بول اسنان

جلسه ۲ : عین نجس بودن بول اسنان ۵- از روایاتی که دلات بر عین نجس بودن بول انسان می کند صحیحه العیص بن القاسم است. یک روایت با برکتی است که علاوه بر نجاست بول فرمایش دیگری نیز استفاده …
+ ادامه مطلب

دروس خارج فقه / نجاسات/ بول و غائط / جلسه ۱ : النجاسات اثنتا عشرة

جلسه ۱ : النجاسات اثنتا عشرة الاول و الثانی البول و الغائط من الحیوان الذی لایوکل لَحمُه اعم از اینکه حیوان ، طاهر العین است ولکن غیر ماکول اللحم است. دو شرط دارد ۱- غیر ماکول اللحم صاحب نفس سائله …
+ ادامه مطلب