خانه / دروس / خارج فقه / احكام نجاسات / احكام بول و غائط

احكام بول و غائط

12122

دروس خارج فقه / نجاسات/ بول و غائط / جلسه ۱۹ :مذی و وذی و ودی

دروس خارج فقه / نجاسات/ بول و غائط / جلسه ۱۹ :مذی و وذی و ودی مشهور بن اصحاب قدیماً وحدیثاً بر این فتوی هستند که روطوباتی که از قُبُل ودُبُر خارج می شوند غیر از بول غائط ومنیّ ودم محکوم به طهارت هستند. مذیی: مائی است که قبل از خروج ودر مواقع شهوت خارج می شود وربّما منّفکّ از منیّ می شود یعنی منیّ خارج نمی شود ولی این روطوبت در موقع شهوت خارج می شود. مذی : این ...

ادامه مطلب »
12122

دروس خارج فقه / نجاسات/ بول و غائط / جلسه ۱۸

جلسه (۱۸) نجاسات مقام ثانی : نجاست منیّ حیوان ذی نفس السائلة ، اعم از این که مأکول اللحم باشد یا غیر مأکول. معروف ومتسالم علیه عند الاصحاب این است که منیّ کل حیوان ذی النفس ، محکوم به نجاست واز اعیان نجسه است. در میان اصحاب ما مخالفی نداریم. دعوای اجماع متعدد است. اما روایات:‌ ادعا کردند که روایات اطلاق دارد ومنیّ غیر انسان را شامل می شود. جواب روایات،‌دوطائفه هستند: طائفه اول: وارد شده در مقام در مقام ...

ادامه مطلب »
12122

دروس خارج فقه / نجاسات/ بول و غائط / جلسه ۱۷

دروس خارج فقه  / نجاسات/ بول و غائط / جلسه ۱۷ ‌ مرحوم حکیم در شبهه موضوعیه که حیوانی در خارج ذبح شده ونمی دانیم غنم است تا اکل آن حلال باشد یا ذئب است تا اکل آن حرام باشد، در این جا بنا‌بر این که استصحاب حرمت جاری شود، استصحاب حرمت کردند وگفتند : این حیوان در در حالی که حیّ بود اکلش حرام بود ( بنابر این که اکل حیوان حیّ به عنوان مذکی حرام است) والان که ...

ادامه مطلب »
12122

دروس خارج فقه / نجاسات/ بول و غائط / جلسه ۱۶

دروس خارج فقه  / نجاسات/ بول و غائط / جلسه ۱۶ بدان جهت،در ما نحن فیه اطلاقی نداریم و باید تمسک به استصحاب بکنیم. استصحاب هم عدم تذکیه را می گوید. داخل مستثنی منه می شود . سپس در مانحن فیه، استصحاب عدم تذکیه حاکم است بر استصحاب عدم جعل حرمت و استصحاب عدم جعل مانعیت. این حیوان خارجی بالشبهه الحکمیه، توسط استصحاب عدم تذکیه، از تحت الّا ماذکیتم خارج می شود و داخل مستثنی منه می شود مستثنی منه، ...

ادامه مطلب »
12122

دروس خارج فقه / نجاسات/ بول و غائط / جلسه ۱۵

دروس خارج فقه / نجاسات/ بول و غائط / جلسه ۱۵ پس معنای تذکیه عرفی، داشتئن فری اوداج اربعه و دم سائله است و چیز دیگری معتبر نیست . منتهی شارع قیودی را اضافه کرده است مانند اینکه ذابح، مسلم باشد و ذبیحه، رو به قبله باشد، ذکر اسمُ الله علیه بوده باشد. پس تذکیه، نظیر عنوان بیع است. بیع، همان معنای عرفی است منتهی بعضی از بیوع را شارع، بیع ندانست در تذکیه هم چنین است که معنای عرفی ...

ادامه مطلب »
12122

دروس خارج فقه / نجاسات/ بول و غائط / جلسه ۱۴

دروس خارج فقه  / نجاسات/ بول و غائط / جلسه ۱۴ اشکال بزرگ به این روایت: این روایت ،مخصِّص دارد. مخصِّص آن، میته است. وقتی که مخصِّص آمد روایت چنین می شود لا باس بجمیع الجلود الّا المیته. میته هم حیوانی است که زهوق روحش به غیر تذکیه باشد. در حیوانی که شک داریم قبول تذکیه می کند یا نمی کند، احتمال می دهیم میته باشد. در شبهه مصداقیه نمی توانیم به عامّ (لا باس بجمیع الجلود) تمسک کنیم. مرحوم ...

ادامه مطلب »
12122

دروس خارج فقه / نجاسات/ بول و غائط / جلسه ۱۳ : شک در حلیت اکل حیوان به خاطر احتمال عدم قبول تذکیه

دروس خارج فقه / نجاسات/ بول و غائط / جلسه ۱۳ : شک در حلیت اکل حیوان به خاطر احتمال عدم قبول تذکیه بدان جهت ،روایاتی که وارد شده است که لا یوکل من حیوان البحر الّا ما کان له فَلسٌ. با روایات زید شحام و صحیحه حلبی، معارضه ندارند. چون این روایات می گوید: صید حیتان کرد و تسمیه نگفت.امام (ع) فرمود: لا باس. معنایش این است که تسمیه شرط نیست در حیوانی که باید صید شود تا خورده ...

ادامه مطلب »
12122

دروس خارج فقه / نجاسات/ بول و غائط / جلسه ۱۲: فی الحیوان المردّد بین کونه ماکولَ اللحم و غیرَه

دروس خارج فقه  / نجاسات/ بول و غائط / جلسه ۱۲: فی الحیوان المردّد بین کونه ماکولَ اللحم و غیرَه کلام در این مساله بود که حرمت اکل برای حیوان حَیّ بناء بر اینکه قبول کنیم این حرمت در هر حیوان غیر مذکَّی ثابت است (اعم از اینکه این حیوان ، مأکول اللحم بوده باشد یا غیر ماکول اللحم) این حیوان، به عنوان غیر المذکّي، حرمت اکل دارد. و احتمال دادیم که این حیوان(ارنب )که یقیناً این حرمت عَرَضی را ...

ادامه مطلب »
12122

دروس خارج فقه / نجاسات/ بول و غائط / جلسه ۱۱: چرا حیوانی که مردّد باشد ما بین ماکول و غیر ماکول، اکلش حرام می شود؟

دروس خارج فقه  / نجاسات/ بول و غائط / جلسه ۱۱: چرا حیوانی که مردّد باشد ما بین ماکول و غیر ماکول، اکلش حرام می شود؟  تردُّد حیوان بین ماکول و غیر ماکول تارةً به شبهه حکمیه می شود (اصلاً نمی دانیم شارع، ارنب را مثل بُز کوهی می داند یا مثل ذئب می داند) تارةً به شبهه موضوعیه می شود( حکم مجعول در شریعت را شک نداریم یعنی می دانیم بز کوهی ،بعد از تذکیه، اکلش حلال است و ...

ادامه مطلب »

دروس خارج فقه / نجاسات/ بول و غائط / جلسه ۱۰

***[mmmp3 mp3=”http://downloads.tabrizi.org/Doros/feq/nejasat/boul-ghayet/10.mp3″]  جلسه دهم ۲- نمی توانیم حکم به طهارت بول و خرء بکنیم الّا بعد از اختبار .نه خود بول را می توانیم بگوئیم پاک است و نه ملاقیش را (چون این بول به ثوب من اصابت کرده است) نه ثوب من پاک است و نه بول پاک است الّا بعد از اختبار . ۳- بول وخرئش پاک نیست اما ملاقیش پاک است. تنقیح این مطلب در کلمات اصحاب وجود ندارد. خود صاحب جواهر، دلیل بر عدم طهارت بول ...

ادامه مطلب »
12122

دروس خارج فقه / نجاسات/ بول و غائط / جلسه ۹

جلسه نهم در طهارت بول و روث حمار بغال و خیل گذشت که روایت صحیحه دلالت بر نجاست می کرد و روایت دالّه بر طهارت ، ضعیف بود. معذلک مشهور به طهارت فتوی دادند. اینجاست که عمل مشهور جبر ضعف سند می کند. چون با وجود اینکه خبر، مخالف است مشهور به آن عمل کردند اینجا مشهور، ضعف سند را جبران می کند. اما در ما نحن فیه موافق با احتیاط داریم و محتمل است که عمل مشهور به خاطر ...

ادامه مطلب »
12122

دروس خارج فقه / نجاسات/ بول و غائط / جلسه ۸ : ادامه بول و غائط ما لیس له نَفس سائلة

جلسه ۸ : ادامه بول و غائط ما لیس له نَفس سائلة کلام در صورت رابعه که شیء طاهر خارجی با نجس خارجی ملاقات کند ولکن محل الملاقات، جوف است مثل کسی که شیء طاهری(درهم) را در فَم داخل کند و آب نجس را می خورد. در این صورت، لا شبهةَ که شیء طاهر، نجس می شود. موثقه عمار اغسل کل ما اصابه ذلک الماء،. ولکن این آب نجس ، جوف را نجس نمی کند. ولو اطلاق موثقه عمار، جوف ...

ادامه مطلب »
12122

دروس خارج فقه / نجاسات/ بول و غائط / جلسه ۷ : ملاقاة الغائط في الباطن لا توجب النجاسة

جلسه ۷ : ملاقاة الغائط في الباطن لا توجب النجاسة اما چون سید یزدی، نسبت به شیشه احتقان، احتیاط وجوبی به نجاست داده است می فهمیم که سید یزدی، بول و غائط داخل جوف را محکوم به نجاست می دانند. منتهی در مانحن فیه، صحبت از ملاقات شیء طاهر با شیء نجس کرده است. تارةً ملاقات در جوف است ولکن این شیء جوف (مثل کرم) با نجس جوف (غائط) ملاقات کرده است : اینجا محکوم به طهارت است. تارةً شیء ...

ادامه مطلب »
12122

دروس خارج فقه / نجاسات/ بول و غائط / جلسه ۶ : بول و غائط ما لیس له نَفس سائلة

جلسه ۶ : بول و غائط ما لیس له نَفس سائلة صاحب عروة فرمود: حیوان غیر ماکول اللحم که ذی النفس السائله است بول و خرئش نجس است از بعضی روایات،مانعیت استفاده می شود و از بعضی روایات، نجاست استفاده می شود. جماعتی فرمودند: لا خلاف در طهارة رجیع ما لا نفس له من الحیوان کلام در وجه این فتوی است که غیر ماکول است و غیر ذی النفس است. چرا بول و خرئش طاهر است؟ محقّق اول در المعتبر ...

ادامه مطلب »
12122

دروس خارج فقه / نجاسات/ بول و غائط / جلسه ۵ : ابوال حمیر، بغال و خیل

جلسه ۵ : ابوال حمیر، بغال و خیل مشهور ملتزم شدند به طهارت ابوال حمیر و بغال و خیل. ابوال آنها مثل ارواث آنها محکوم به طهارت است . به دو طائفه هم استدلال شده است: طائفه اولی: عمومات ومطلقات بود لایغسل الثوب من بول مایوکل لحمه، کل شیءٍ یوکل لحمه فلا باس بما یخرج منه طائفه ثانیه: روایات خاصه بوده است . دو تا روایت را ذکر می کنیم. یکی، روایت صحیح مال ابی الاَغَرّ النَحّاس است و دیگری ...

ادامه مطلب »
12122

دروس خارج فقه / نجاسات/ بول و غائط / جلسه ۴ : بول و خرء خفاش

جلسه ۴ : بول و خرء خفاش اگر روایت خاصه ای در بین ببوله حکم می کردیم که بول و خرء خفاش پاک است. به دو دلیل: ۱- موثقه ابی بصیر آمده کل شی یطیر فلا باس بیوله و خرئه. خفاش هم از طائرین است. ۲- دلیل دیگر داشتیم که هر حیوانی که ما لا نفس له باشد بول و خرئش پاک است. مرحوم حکیم در مستمسک و مرحوم خوئی در تنقیح دارند که تجربه کردیم که خفاش ، دم ...

ادامه مطلب »
12122

دروس خارج فقه / نجاسات/ بول و غائط / جلسه ۳ : کل شیء یطیر فلاباس ببوله و خرئه

جلسه ۳ : کل شیء یطیر فلاباس ببوله و خرئه قال:کل شیءٍ یَطیر فلا باس ببوله و خرئه هر حیوانی که بپرد خواه ماکول اللحم یا غیر ماکول باشد بول و خرئش اشکالی ندارد. این دو تا روایت، عام و خاص من وجه می شود،روایت صحیحه ،نسبت به غیر طیور ،ماده افتراق دارد. روایت موثقه نسبت به طیور ماکول ،مثل حمامة،ماده افتراق دارد. ماده اجتماع طیور غیرماکول است. اصل در ما نحن فیه این است که باید به موثقه تمسک ...

ادامه مطلب »
12122

دروس خارج فقه / نجاسات/ بول و غائط / جلسه ۲ : عین نجس بودن بول اسنان

جلسه ۲ : عین نجس بودن بول اسنان ۵- از روایاتی که دلات بر عین نجس بودن بول انسان می کند صحیحه العیص بن القاسم است. یک روایت با برکتی است که علاوه بر نجاست بول فرمایش دیگری نیز استفاده می شود. باب ۳۱ از ابواب احکام الخلوة روایت۲ . محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید عن صفوان (مراد صفوان بن یحیی است چون حسین بن سعید،کثیراً از صفوان نقل میکند) عن یونس بن قاسم (از اصحاب امام ...

ادامه مطلب »
12122

دروس خارج فقه / نجاسات/ بول و غائط / جلسه ۱ : النجاسات اثنتا عشرة

جلسه ۱ : النجاسات اثنتا عشرة الاول و الثانی البول و الغائط من الحیوان الذی لایوکل لَحمُه اعم از اینکه حیوان ، طاهر العین است ولکن غیر ماکول اللحم است. دو شرط دارد ۱- غیر ماکول اللحم صاحب نفس سائله باشد . مراد از نفس سائله ، عروقی در حیوان باشد که دم در حیوان جمع می شود به حیث اینکه اگر بعضی از عروق قطع شود خون به دفع بیرون بزند . به خلاف بعضی حیوانات و حشرات که ...

ادامه مطلب »
theme