شخصیت حضرت زینب (س) و الگوی عزاداری (۲) – جعفر تبریزی

سخنرانی جعفر تبریزی پیرامون شخصیت حضرت زینب (س) و الگوی عزاداری (۱) – در حسینیه حضرت آیت الله العظمی سید تقی قمی / محرم ۱۴۳۹ مطابق ۱۳۹۶ ش