سلسله دروس خارج فقه (طهارت ۱) حضرت آیة الله العظمی میرزا جواد تبریزی(ره)

سلسله دروس خارج فقه (طهارت) حضرت آیة الله العظمی میرزا جواد تبریزی(ره)             شماره فصل ـ مسئله موضوع بحث صوت متن ۱ فصل فی المیاه …الماء اما مطلق او مضاف….. ۲ فصل فی المیاه الآیات …
+ ادامه مطلب

دروس خارج فقه / صلاة / درس ۱۱۳: حصول شک بعد از اعتقاد جزمی به دخول وقت

دروس خارج فقه / صلاة / درس ۱۱۳: حصول شک بعد از اعتقاد جزمی به دخول وقت «اذا اعتقد دخول الوقت فشرع و فی اثناء الصلاة تبدّل یقینه بالشکّ لایکفی فی الحکم بالصّحة، الاّ اذا کان حین الشکّ عالماً بدخول …
+ ادامه مطلب

دروس خارج فقه / صلاة / درس ۱۱۲: مانعِ نوعی یا مانعِ خاصّ برای احرازِ دخول وقت

دروس خارج فقه / صلاة / درس ۱۱۲: مانعِ نوعی یا مانعِ خاصّ برای احرازِ دخول وقت گاهی مکلّف نمی‌تواند لمانعٍ دخول وقت را احراز کند، آن مانع، یا مانع نوعی است؛ مثل این که آسمان را غیم گرفته است، …
+ ادامه مطلب

دروس خارج فقه / صلاة / درس ۱۱۰: عدم اعتبار ظنّ در صورت امکان تحصیل علم

***[mmmp3 mp3=”http://downloads.tabrizi.org/Doros/feq/salat/0109.mp3″] دروس خارج فقه / صلاة / درس ۱۱۰: عدم اعتبار ظنّ در صورت امکان تحصیل علم اگر برای مکلف میسور نشد علم به دخول وقت پیدا کند، «للغیم فی السماء» چون سماء مغیّم است،‌ غروب یا زوال شمس …
+ ادامه مطلب

دروس خارج فقه / صلاة / درس ۱۰۹: اذان مؤذّن، احراز دخول وقت برای صلاة

***[mmmp3 mp3=”http://downloads.tabrizi.org/Doros/feq/salat/0108.mp3″]  دروس خارج فقه / صلاة / درس ۱۰۹: اذان مؤذّن، احراز دخول وقت برای صلاة کلام در این جهت بود که شخصی که می‌خواهد صلاة‌ فریضه را بقصد جزمی اتیان کند، باید احراز کند که وقت آن صلاة …
+ ادامه مطلب

دروس خارج فقه / صلاة / درس ۱۰۸: فی احکام الاوقات

دروس خارج فقه / صلاة / درس ۱۰۸:  فی احکام الاوقات جواز شروع صلاة در صورت احرازِ دخول وقت «لایجوز الصلاة قبل دخول الوقت، فلو صلّی بطل، و ان کان جزء منه قبل الوقت، و یجب العلم بدخوله حین الشروع …
+ ادامه مطلب

دروس خارج فقه / صلاة / درس ۱۰۷: روایات کراهت صلاة نافله در اوقات مشخص و استثناء ذات السبب

دروس خارج فقه / صلاة / درس ۱۰۷: روایات کراهت صلاة نافله در اوقات مشخص و استثناء ذات السبب عمده روایات در این که انسان نافله را بعد از صلاة صبح الی طلوع شمس و بعد از صلاة عصر الی …
+ ادامه مطلب

دروس خارج فقه / صلاة / درس ۱۰۶: مراد از کراهت در عبادت

دروس خارج فقه / صلاة / درس ۱۰۶: مراد از کراهت در عبادت صاحب عروه(قده) نوافل و اوقات آنها را بیان فرمود. بعضی مثل شیخ مفید(قده) کراهت را بمعنای کراهت اصطلاحی گرفته است و فرموده است: در وقتِ فریضه، خواندن …
+ ادامه مطلب

دروس خارج فقه / صلاة / درس ۱۰۵: کراهت اتیان صلاة نافله در وقت فریضه

دروس خارج فقه / صلاة / درس ۱۰۵: کراهت اتیان صلاة نافله در وقت فریضه صاحب عروه(قده) می‌فرماید: اتیان صلاة نافله در وقت فریضه مکروه است و این کراهت، کراهت اصطلاحی است یعنی عمل محکوم به بطلان است. اگر گفتیم: …
+ ادامه مطلب

دروس خارج فقه / صلاة / درس ۱۰۴: کلام صدوق(ره) در رابطه با ا خبار سهو النبیّ صلی‌الله‌علیه‌وآله

دروس خارج فقه / صلاة / درس ۱۰۴: کلام صدوق(ره) در رابطه با ا خبار سهو النبیّ صلی‌الله‌علیه‌وآله کلام در اخباری بود که متضمّن سهوالنبیّ صلی‌الله‌علیه‌وآله بود نکاتی در کلام صدوق(ره) و شیخش “محمد بن حسن بن احمد بن الولید” …
+ ادامه مطلب

دروس خارج فقه / صلاة / درس ۱۰۳: حکم روایات سهو النبیّ (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بر تقیّه

دروس خارج فقه / صلاة / درس ۱۰۳: حکم روایات سهو النبیّ (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بر تقیّه روایات در نوم نبیّ اکرم(صلی­ الله­ علیه ­وآله) وارد شده بود، که نماز فجر ایشان و یارانشان در سفری، قضاء شده بود؛ عرض کردیم در …
+ ادامه مطلب

دروس خارج فقه / صلاة / درس ۱۰۲: اتیان نافله فریضه قبل از ادای فریضه و تعارض روایات

دروس خارج فقه / صلاة / درس ۱۰۲: اتیان نافله فریضه قبل از ادای فریضه و تعارض روایات در این مقام در دو جهت بحث است. جهت اولی این است: هنگامی که وقت صلاة فریضه داخل شد و مکلّف فریضه …
+ ادامه مطلب

دروس خارج فقه / صلاة / درس ۱۰۱: تأخیر صلاة در صورت تزاحم نماز با یک واجب فوری

دروس خارج فقه / صلاة / درس ۱۰۱: تأخیر صلاة در صورت تزاحم نماز با یک واجب فوری «…. و أیضاً یجب التأخیر اذا زاحمها واجب آخر مضیق کازالة النجاسة عن المسجد،‌أو اداء الدین المطالب به مع القدرة علی أدائه، …
+ ادامه مطلب

دروس خارج فقه / صلاة / درس ۱۰۰: کلا صاحب عروه در وجوب تعلّم احکامِ طواری قبل از نماز

دروس خارج فقه / صلاة / درس ۱۰۰: کلا صاحب عروه در وجوب تعلّم احکامِ طواری قبل از نماز صاحب عروه سه مطلب را بیان فرمود: اوّل: احکام طواری که برای مصلّی حین الصلاة طریان می‌کند، مثل مسائل شک و …
+ ادامه مطلب

دروس خارج فقه / صلاة / درس ۹۹: اقسام تعلّم

دروس خارج فقه / صلاة / درس ۹۹: اقسام تعلّم تعلّم؛ اقسام و احکام آن کلام در وجوب تعلّم بود که بر مکلف لازم است به جهت اینکه تعلّم، از اول اتیان صلاة‌در وقت، برایش ممکن نیست؛ تعلّم تارة طوری …
+ ادامه مطلب

دروس خارج فقه / صلاة / درس ۹۸: حکم تیمم با استمرار عذر

دروس خارج فقه / صلاة / درس ۹۸: حکم تیمم با استمرار عذر کلام در مواردی بود که مکلّف باید فریضة الوقت را بتأخیر بیندازد. یک موردش ذوی‌ الاعذار بود. آن‌هایی که در اول وقت از صلاة اختیاری عذر دارند، …
+ ادامه مطلب

دروس خارج فقه / صلاة / درس ۹۷:افضلیّت قضای نوافل یومیّه در یوم و لیلیّه در لیل

دروس خارج فقه / صلاة / درس ۹۷:افضلیّت قضای نوافل یومیّه در یوم و لیلیّه در لیل صاحب عروه (قده) در قضاء نوافل می‌فرماید: همان طوری که تعجیل در قضاء الفرایض مستحب است، کذلک تعجیل در قضای نوافل مستحب است …
+ ادامه مطلب

دروس خارج فقه / صلاة / درس ۹۵: فوریّت یا عدم فوریّت وجوب قضا

***[mmmp3 mp3=”http://downloads.tabrizi.org/Doros/feq/salat/0094.mp3″]  دروس خارج فقه / صلاة / درس ۹۵: فوریّت یا عدم فوریّت وجوب قضا «… الثانی عشر: یستحب التعجیل فی قضاء الفرائض و تقدیمها علی الحواضر و کذا یستحب التعجیل فی قضاء النوافل اذا فاتت فی أوقاتها الموظفة، …
+ ادامه مطلب