خانه / دروس / خارج فقه / احکام مطهرات

احکام مطهرات

PIC (68)

درس ۱۰۱:طهارت ماء استنجاء مشروط به عدم خروج ….

دروس خارج فقه / طهارت / درس ۱۰۱:طهارت ماء استنجاء مشروط به عدم خروج نجس دیگر از موضعین صاحب عروه(قده) می‌فرماید: در طهارت استنجاء، شرط است که نجس دیگری با بول و غایط از موضعین خارج نشود. نجاستی که جزء غایط و جزء بول نیست. مثل کسی که مبتلا به بواسیر است، دمی که از او خارج می‌شود، لایطلق علیه انه جزء الغائط. و آبی که آن را شسته محکوم به غساله سایر نجاست. اگر در سایر نجاسات گفتیم: غسله‌ای ...

ادامه مطلب »
12122

دروس خارج فقه / طهارت / درس ۱ : فصل فی المیاه

دروس خارج فقه / طهارت / درس ۱ : فصل فی المیاه فصل اول در ذکر اقسام آب مطلق و مضاف (عروه ج ۱ ص ۲۶، فصل فی المیاه):«الماء اما مطلق، او مضاف کالمعتصرمن الاجسام،او الممتزج بغیره مما یخرجه عن صدق اسم الماء» سید(ره ) در عروه،فصل اول را با ذکر اقسام ماء مطلق و ماء مضاف شروع می کند. ایشان می گوید: ماء تارهً مطلق است و اخری مضاف است. بعد اقسام ماء مطلق را ذکر می فرماید و ...

ادامه مطلب »
12122

دروس خارج فقه / طهارت / درس ۱۱۱: وضو به مایع مردد بین ماء مایع و غیر الماء

دروس خارج فقه / طهارت / درس ۱۱۱: وضو به مایع مردد بین ماء مایع و غیر الماء کلام در این فرع بود، که مکلف مایعی مردّد ما بین الماء و غیر الماء دارد، آیا بر او لازم است با آن مایع مشکوک، وضوء بگیرد و جمع کند مابین آن وضوء و تیمم را یا فقط تیمم کافی است؟ عرض کردیم: در اینجا یک کبرایی هست که این مسأله، صغرای آن کبری است. کبری این بود: در باب علم اجمالی ...

ادامه مطلب »
12122

دروس خارج فقه / طهارت / درس ۱۱۰: دلیل تنجیز علم اجمالی در شبهات محصوره و اشکال ما

دروس خارج فقه / طهارت / درس ۱۱۰: دلیل تنجیز علم اجمالی در شبهات محصوره و اشکال ما صاحب عروه دو مطلب فرمودند: یکی این که اگر علم به وجود نجس در اطراف شبهه غیر محصوره باشد رعایت آن علم لازم نیست. دیگر این که فرمودند: «اناء واحد فی الفٍ، من الشُبهة الغیر المحصورة». امّا نسبت به مطلب اوّل عرض کردیم: کلام در شبهه غیر محصوره در جایی است که اگر تمام شرایط تنجیز علم اجمالی در شبهه محصوره ـ ...

ادامه مطلب »
12122

دروس خارج فقه / طهارت / درس ۱۰۹: وضو یا غسل با مضاف مشتبه بین عدد محصور

دروس خارج فقه / طهارت / درس ۱۰۹: وضو یا غسل با مضاف مشتبه بین عدد محصور «ولو اشتبه مضاف فی محصوریجوز أن یکرّر الوضوء أو الغسل الی عدد یعلم استعمالُ مطلقِ فی ضمنه، فاذا کانا اثنین یتوضأ بهما، و ان کانت ثلاثة أو أزید یکفی التوضّی باثنین اذا کان المضاف و احداً و ان کان المضاف اثنین فی الثلاثة یجب استعمال الکلّ، و ان کان اثنین فی أربعة تکفی الثلاثة، و المعیار أن یزاد علی عدد المضاف المعلوم بواحد،…»[۱]. ...

ادامه مطلب »

دروس خارج فقه / طهارت / درس ۱۰۸: عدم ملازمه میان استصحاب عدم ملکیت غیر با ملکیت شخص دیگر

دروس خارج فقه / طهارت / درس ۱۰۸:  عدم ملازمه میان استصحاب عدم ملکیت غیر با ملکیت شخص دیگر کلام در قسم ثانی بود که شخص شک داشت، این مال موجود از حین وجود داخل ملک خودش شده یا از اول داخل ملک غیر بود. عرض کردیم: فرض کلام در جایی است که فعلاً به آن مال ید ندارد. اگر مال در یدش باشد به قاعده ید حکم می‌شود که ملک خود اوست. اما در جایی که قاعده ید نباشد. ...

ادامه مطلب »
12122

دروس خارج فقه / طهارت / درس ۱۰۷: تصرف در ماء مشکوک الحلیّة و الحرمة

دروس خارج فقه / طهارت / درس ۱۰۷: تصرف در ماء مشکوک الحلیّة و الحرمة کلام در مائی بودکه شک داشتیم تصرف در او حلال است یا تصرف در او حرام است؟ مشکوک الحلیّة و الحرمة بود. این ماء تارة مالیتی ندارد یعنی لایبذل بازائه مال، مثل ماء در بلادی که انهار و شطوط در آنها کثیر هستند و ماء مالیتی ندارد، این حکم که تصرف در آن ماء اشکالی ندارد و مقتضای کل شیئ لک حلال این است که ...

ادامه مطلب »
12122

دروس خارج فقه / طهارت / درس ۱۰۶: حکم ماء مشکوک بین نجاست و طهارت

دروس خارج فقه / طهارت / درس ۱۰۶: حکم ماء مشکوک بین نجاست و طهارت صاحب عروه می‌فرماید: مائی که شک در طهارت و تنجس آن است، محکوم به طهارت است مگر این که حالت سابقه‌اش تنجس باشد. اگر حالت سابقه‌اش تنجس باشد، حکم به بقاء تنجس می‌شود مادامی که مزیل، محرز نشده است. در مانحن فیه اگر قاعده طهارت در اشیاء و در ماء نداشتیم، باز هم در مورد این مائی که مشکوک در نجاست و طهارت است، حکم ...

ادامه مطلب »
12122

دروس خارج فقه / طهارت / درس ۱۰۵: استدلال به روایات برای طهارت متنجس با غسل مرّة

دروس خارج فقه / طهارت / درس ۱۰۵: استدلال به روایات برای طهارت متنجس با غسل مرّة کلام در روایاتی بود که از آنها استفاده می‌شود هر متنجّسی را اگر بخواهند به طبیعیِ غسل تطهیر کنند که آن شیئ متنجس وقتی که شسته شد و طبیعی غسل موجود شد بالغسل مرّةً طهارت آن شیئ حاصل می‌شود. اگر در یک جائی دلیل وارد شود که تعدد، معتبر است و غسل مرتین لازم است، یا غسل سبع مرات لازم است، مثل انائی ...

ادامه مطلب »
12122

دروس خارج فقه / طهارت / درس ۱۰۴: ملاک، نبودن کثرت جریان ماء در تطهیر

دروس خارج فقه / طهارت / درس ۱۰۴: ملاک، نبودن کثرت جریان ماء در تطهیر «ولو أجري علی المحلّ النجس زائداً علی مقدارٍ یکفی فی طهارته،‌ فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر و ان عدّ تمامه غسله واحدة، ولو کان بمقدار ساعة، ولکن مراعاة الاحتیاط اوی»[۱]. صاحب عروه می‌فرماید: اگر آبی را که بر متنجس می‌ریزد در ریختن آب ادامه بدهد و زاید بر مقدار لازم فی غسل الشیء، آب بر آن بریزد. هر مقداری را که متصلا زایداً می‌ریزد ...

ادامه مطلب »
12122

دروس خارج فقه / طهارت / درس ۱۰۳: بررسی غساله معصور در عصر دوم

دروس خارج فقه / طهارت / درس ۱۰۳: بررسی غساله معصور در عصر دوم کلام در این مسأله بود که اگر بنا گذاشتیم غساله رافع حدث نیست ولو ظاهر باشد، مثلا اگر ثوب یا مثل ثوبی را شستند و غساله‌اش را خارج کردند، آن غساله نمی‌تواند رافع حدث بشود علی ما تقدّم؛ بعد اگر دوباره ثوب را فشار دادند و مقدار دیگری آب خارج شد ـ عادتاً همین جور است که تمام اجزاء مائیه به عصر اولی از ثوب خارج ...

ادامه مطلب »
12122

دروس خارج فقه / طهارت / درس ۱۰۲: غساله مردد بین استنجاء و سایر نجاسات

دروس خارج فقه / طهارت / درس ۱۰۲: غساله مردد بین استنجاء و سایر نجاسات کلام در غساله‌ای است که مردد است بین این که غساله استنجاء باشد یا غساله سایر متنجّسات باشد. صاحب عروه فتوا داد این آب محکوم به طهارت است ولکن این «الاحوط» احتیاط استحبابی می‌شود. وجهی که در مانحن فیه برای طهارت این غساله گفته می‌شود، یکی قاعده طهارت استکه این ‌آبی است که نمی دانیم پاک است یا نجس است؟ زیرا اگر ماء استنجاء باشد ...

ادامه مطلب »
12122

دروس خارج فقه / طهارت / درس ۱۰۱:طهارت ماء استنجاء مشروط به عدم خروج نجس دیگر از موضعین

دروس خارج فقه / طهارت / درس ۱۰۱:طهارت ماء استنجاء مشروط به عدم خروج نجس دیگر از موضعین صاحب عروه(قده) می‌فرماید: در طهارت استنجاء، شرط است که نجس دیگری با بول و غایط از موضعین خارج نشود. نجاستی که جزء غایط و جزء بول نیست. مثل کسی که مبتلا به بواسیر است، دمی که از او خارج می‌شود، لایطلق علیه انه جزء الغائط. و آبی که آن را شسته محکوم به غساله سایر نجاست. اگر در سایر نجاسات گفتیم: غسله‌ای ...

ادامه مطلب »
12122

دروس خارج فقه / طهارت / درس ۱۰۰: شرائط طهارت آب استنجاء

دروس خارج فقه / طهارت / درس ۱۰۰: شرائط طهارت آب استنجاء «یشترط فی طهارة ماء الاستنجاء امور: “الاول”:عدم تغیّره فی احد الاوصاف الثلاثة. “الثانی”: عدم وصول نجاسةٍُ الیه من خارج. “الثالث”: عدم التّعدي الفاحش علی وجه لایصدق معه الاستنجاء. “الرابع”: ان لایخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخری، مثل الدم،‌ نعم الدم الذی یعدّ جزء من البول أو الغائط لابأس به. “الخامس”: أن یکون فیه الأجزاء من الغائط بحیث یتمیّز، امّا اذا کان معه دود او جزء غیر منهضم ...

ادامه مطلب »
12122

دروس خارج فقه / طهارت / درس ۹۹: معنای بعدیّت در موثقه سماعه

دروس خارج فقه / طهارت / درس ۹۹: معنای بعدیّت در موثقه سماعه کلام در بعض رو ایاتی بود که ممکن است کسی توهّم کند دلالت بر نجاسة الغساله می‌کند و این که غسالة المتنجسات محکوم به نجاست است، بلافرق بین این که این غساله مزیلة العین باشد یا غساله‌ای باشد که فقط مطهّره است و نجاست حکمیه متنجس را بر طرف می‌کند. در موثقه سماعه[۱] که امام علیه‌السلام کیفیة الاغتسال را تعلیم فرمود که اول یدین را می‌شویی، بعد ...

ادامه مطلب »
12122

دروس خارج فقه / طهارت / درس ۹۸: استدلال بر حکم به نجاست غساله متنجس

دروس خارج فقه / طهارت / درس ۹۸: استدلال بر حکم به نجاست غساله متنجس کلام در دلالت موثّقة مبارک عمار ساباطی[۱] بود غساله در متنجّس، محکوم به نجاست است. عرض کردیم و جه استدلال، دو امر است. امر اوّل این است که امام علیه‌السلام در تطهیر انائی که داخل آن متنجّس است، فرمود: آبی که داخل آن بریز وآن را حرکت بده که آب به تمام داخل اناء برسد، بعد آن آب را بیرون بریز و دوباره آب دیگری ...

ادامه مطلب »
12122

دروس خارج فقه / طهارت / درس ۹۷: استدلال به روایت عیص بن قاسم در نجاست غساله و پاسخ آن

دروس خارج فقه / طهارت / درس ۹۷:  استدلال به روایت عیص بن قاسم در نجاست غساله و پاسخ آن کلام در دلیلی بود که دلالت می‌کرد غساله اشیاء متنجسه، نجس هستند که به روایت عیص بن القاسم استدلال شده بود. شیخ (قده) این روایت را در خلاف ذکر کرده و فرموده است: غساله اولی نجس است. این روایت من حیث السند اشکال دارد، ولو گفته‌اند: شیخ که این روایت از عیص نقل می‌کند این است که از کتاب عیص ...

ادامه مطلب »
12122

دروس خارج فقه / طهارت / درس ۹۶: کرّیت ماء، علّت برای اعتصام یا عدم تنجس

دروس خارج فقه / طهارت / درس ۹۶: کرّیت ماء، علّت برای اعتصام یا عدم تنجس کلام در این مسأله مهمّه بودکه آیا غساله متنجّسات به نجاستِ علی الاطلاق، یا به طهارتِ علی الاطلاق محکوم است، یا تفصیلی هست مابین غسله الا ولی و غسلة الثانیه، یا این که فرقی هست مابین غساله‌ای که یتعقب ها طهارة المحل، اعم از این که غساله غسله اولی باشد یا غساله اولی نباشد؟ به آن نحوی که تفصیلش خواهد آمد. بر تنجس غساله ...

ادامه مطلب »
12122

دروس خارج فقه / طهارت / درس ۹۵: عدم جواز استفاده از ماء الاستنجاء در رفع حدث

دروس خارج فقه / طهارت / درس ۹۵: عدم جواز استفاده از ماء الاستنجاء در رفع حدث کلام در این جهت بود آیا می‌شود بعد البناء علی الطهارة ماء الاستنجاء، غسالة النجو، ملتزم شد که با ماء‌ استنجاء رفع حدث و رفع خبث بشود، و استعمالش در اکل و شرب جایز است ایا این که رفع الحدث را نمی‌توانیم ملتزم بشویم که ماء استنجاء مع طهارته، رافع حدث باشد. چه انسان وضو بگیرد، چه غسل کند رافع حدث است. بلکه ...

ادامه مطلب »
12122

دروس خارج فقه / طهارت / درس ۹۴: بررسی شمول روایات بر طهارت ماء استنجاء یا نجاست آن

دروس خارج فقه / طهارت / درس ۹۴: بررسی شمول روایات بر طهارت ماء استنجاء یا نجاست آن کلام در طهارت و عدم طهارت ماء الاستنجاء بود، روایاتی را خواندیم، ربما قیل که این روایات دلالتی بر طهارت ماء الاستنجاء ندارد، حیث این که محتمل است بلکه ظاهر است در این روایات نفی بأس بر گردد به وقوع الثوب فی الماء استنجاء و دلالت کند بر این که ثوب لایتنجس بملاقاة ماء الاستنجاء، و بما أین که الثوب خصوصیتی ندارد، ...

ادامه مطلب »
theme