سلسله دروس خارج فقه (طهارت ۱) حضرت آیة الله العظمی میرزا جواد تبریزی(ره)

سلسله دروس خارج فقه (طهارت) حضرت آیة الله العظمی میرزا جواد تبریزی(ره)             شماره فصل ـ مسئله موضوع بحث صوت متن ۱ فصل فی المیاه …الماء اما مطلق او مضاف….. ۲ فصل فی المیاه الآیات …
+ ادامه مطلب

دروس خارج اصول / درس ۱: العلم

درس ۱: العلم دأب قوم اين بوده كه كتابى را كه در علمى تأليف مى‏كردند براى آن كتاب مقدمه‏اى ذكر مى‏كردند و در آن امورى را ذكر مى‏كردند كه از مسائل آن علم نيست ولکن ارتباط با مسائل آن علم …
+ ادامه مطلب

دروس خارج اصول / درس ۲: تمايز العلوم

درس ۲: تمايز العلوم مرحوم آخوند فرمودند موضوع هر علمى عين موضوع مسائل آن علم است. لذا اگر ما محمولى را بر آن موضوع حمل كرديم و اين حمل مجازى نشد (مثل حمل متحرك بر جالس السفينة نشد)، اين محمول، …
+ ادامه مطلب

دروس خارج اصول / درس ۳: تهافت در كلام آخوند ـ تقسيم علوم به دو قسم از حيث غرض

درس ۳: تهافت در كلام آخوند ـ تقسيم علوم به دو قسم از حيث غرض عرض كرديم بر هر مسئله‏اى از مسائل علم ثمرة خاصى مترتب است كه آن ثمره بر مسئله ديگر از مسائل آن علم مترتب نيست. وقتى …
+ ادامه مطلب

دروس خارج اصول / درس ۴: ردّ قول تمايز العلوم بالجامع بين المحمولات

ردّ قول تمايز العلوم بالجامع بين المحمولات ـ (موضوع علم اصول و اشكالات وارده بر مرحوم آخوند) محصّل ما ذكرنا اين شد كه بين مسائل علوم جامعى، است كه نسبت به موضوع مسائل، انطباق كلى على فرده است و آن …
+ ادامه مطلب

دروس خارج اصول / درس ۵: اشكال بر مرحوم آخوند ـ تعريف علم اصول

درس ۵: اشكال بر مرحوم آخوند ـ تعريف علم اصول مرحوم آخوند فرمود اگر مراد از ثبوت، ثبوت تعبّدى شود ولو بحث از عوارض مى‏شود ولى بحث از عوارض خبر واحد مى‏شود نه از عوارض سنة كه موضوع است حجیت …
+ ادامه مطلب

دروس خارج اصول /درس ۶: اشكال بر تعريف آخوند (فرق قواعد اصولية و قواعد فقهيّة)

درس ۶: اشكال بر تعريف آخوند (فرق قواعد اصولية و قواعد فقهيّة) آخوند برای مسائل علم اصول تعریض فرمود: کانّ بواسطه این تعریف می‌خواست معرّف مسائل اصولیه و ملاک مسائل اصولیه را بیان کند. ايشان فرمودند اَولى اين است كه …
+ ادامه مطلب

دروس خارج اصول / درس ۷: دنباله بحث فرق قواعد فقهيّه و اصوليه

درس ۷: دنباله بحث فرق قواعد فقهيّه و اصوليه قواعد اصوليه هم دو قسم است يك قسم است كه حكم موجود در آن قواعد اصلاً حكم شرعى نيست مثل الملازمة ثابتة بين ايجاب شي‏ء و ايجاب مقدمته كه اين ملازمة …
+ ادامه مطلب

دروس خارج اصول / درس ۸: كلام نائينى در فرق بين قواعد فقهيّه و اصوليه و ردّ قول ايشان

درس ۸: كلام نائينى در فرق بين قواعد فقهيّه و اصوليه و ردّ قول ايشان مرحوم نائینی فرمودند: قاعده فقهیه تنفع العامیَّ. اگر کبرایی که از آن تعبیر به قاعده فقهیه می‌شود او را به عامیّ القاء بکند عامیّ خودش …
+ ادامه مطلب

دروس خارج اصول / درس ۹: ادامه درس قبل كلام نائينى در فرق بين قواعد …

درس ۹: ادامه درس قبل كلام نائينى در فرق بين قواعد … لذا مرحوم نائينى براى اينكه احتراز كند از علم رجال فرموده: مسائل اصوليه كبريات قياس را تشكيل مى دهند، علم رجال صغرى را تشكيل مى دهد. ما عرض …
+ ادامه مطلب

دروس خارج اصول / درس ۱۰: ادامه درس قبل كلام نائينى…. و الكلام في حقيقة الوضع

درس ۱۰: ادامه درس قبل كلام نائينى  و الكلام في حقيقة الوضع از ما ذكرنا معلوم شد كه قاعده لا ضرر و لا حرج از قواعد اصوليه نيستند و از قواعد فقهيه اند. چون قاعده فقهية آن احكام عمليه نفسيّه …
+ ادامه مطلب

دروس خارج اصول / درس ۱۱: كلام مرحوم كمپانى و ايروانى و نهاوندى در حقيقة وضع

درس ۱۱: كلام مرحوم كمپانى و ايروانى و نهاوندى در حقيقة وضع در ذيل فرمايش مرحوم آخوند كمپانى فرموده اند: شبهه اى اين است كه بين لفظ و معنى ارتباط و اختصاصى هست الاّ اينكه اين ارتباط و اختصاص حقيقة …
+ ادامه مطلب

دروس خارج اصول / درس ۱۲: توجيه كلام نهاوندى ـ كلام استاد در وضع

درس ۱۲: توجيه كلام نهاوندى ـ كلام استاد در وضع ـ مى دانيد اگر حقيقة الوضع تعهّد بوده باشد وردّ انسان به فعل خودش مى تواند متعهد باشد امّا تعهّد به افعال سايرين حتى نسلهاى آينده كه هنوز موجود نشده …
+ ادامه مطلب

دروس خارج اصول / درس ۱۴: توضيحى در وضع عام موضوع له خاص ـ كلام مرحوم كمپانى…

درس ۱۴: توضيحى در وضع عام موضوع له خاص ـ كلام مرحوم كمپانى ـ كلام مرحوم آخوند در وضع معانى حروف براى اين كه شما يقين كنيد وضع عام و موضوع له خاص ممكن است و در اين وضع، و …
+ ادامه مطلب

دروس خارج اصول / درس ۱۵: اشكالات آخوند بر جزئى ذهنى بودن معانى حروف ـ نظر مرحوم

درس ۱۵: اشكالات آخوند بر جزئى ذهنى بودن معانى حروف ـ نظر مرحوم كمپانى در مورد وضع حروف نتيجه فرمايش مرحوم صاحب كفايه (محمد کاظم هروی افغانی) اين است: كه موضوع له و مستعمل فيه در حروف و اسماء امر …
+ ادامه مطلب

دروس خارج اصول / درس ۱۶: ردّ كلام مرحوم كمپانى ـ كلام مرحوم نائينى در وضع حروف

درس ۱۶: ردّ كلام مرحوم كمپانى ـ كلام مرحوم نائينى در وضع حروف عرض كرديم كه امرى را ما بايد يقين كنيم و آن اين است كه اگر بخواهيم ملتزم شويم معانى حروف با معانى اسماء فرقشان بالاعتبار است كما …
+ ادامه مطلب

دروس خارج اصول / درس ۱۷: دنباله كلام مرحوم نائينى ـ كلام مرحوم صاحب جواهر…

درس ۱۷: دنباله كلام مرحوم نائينى ـ كلام مرحوم صاحب جواهر ـ كلام استاد فرمودند در عالم معنى هيچ ربطى بين مفهوم و قيام نيست و هر كدام مستقلّند و ما احتياج پيدا مى كنيم كه در عالم معنى بين …
+ ادامه مطلب

دروس خارج اصول / درس ۱۸: مسلك ماض در معانى حروف

درس ۱۸: مسلك ماض در معانى حروف معناى اجمالى حروف عند اهل لسان معلوم است كلام ما در معناى تفصيلى حروف است. خلاصه ما ذكرنا اين شد كه «في» براى عنوان ظرفية كه معناى اسمى است وضع نشده. معناى اسمى …
+ ادامه مطلب

دروس خارج اصول / درس ۱۹: دنباله كلام ما و ـ كلام آخوند در خبر و انشاء

درس ۱۹: دنباله كلام ما و ـ كلام آخوند در خبر و انشاء شما اگر بخواهيد حرف ما را تصديق كنيد كه آن خصوصياتى كه حروف به مدخولشان مى دهند تحت عناوين كليه مندرج است عناوينى كه براى آنها اسم …
+ ادامه مطلب