عزاداری از منظر امام رضا (ع) – جعفر تبریزی

سخنرانی جعفر تبریزی پیرامون عزاداری از منظر امام رضا علیه السلام در بیت حضرت آیه الله العظمی وحید خراسانی دام ظله در مام محرم ۱۴۳۹ هـ ق