امامت در کلام وحی – جعفر تبریزی

سخنرانی جعفر تبریزی معنی مودت در مکتب اهل بیت علیهم السلام – در ذوالقعده ۱۴۳۸ مطابق مرداد ۱۳۹۶ در مشهد مقدس