گزارش تصویری عزاداری سرور و سالار شهیدان در مدرس آیت الله العظمی تبریزی (ره)

گزارش تصویری عزاداری سرور و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام در در مدرس آیت الله العظمی تبریزی (ره)

محرم ۱۴۳۹