روز نهم …. – جعفر تبریزی

سخنرانی جعفر تبریزی راجع به روز نهم … ربیع الاول سال ۱۳۴۸