عالم بزرگوار استاد عالی مقام آقاي شیخ حسن رمیثی از علماى برجسته و از اساتید مبرز خارج فقه و اصول در حوزه علمیه لبنان محسوب مى‏گردد. ایشان یکى از شاگردان مبرز شیخ الفقهاء والمجتهدین مرحوم آیت اللَّه العظمى حاج شیخ …

عالم بزرگوار استاد عالی مقام آقاي شیخ حسن رمیثی

از علماى برجسته و از اساتید مبرز خارج فقه و اصول در حوزه علمیه لبنان محسوب مى‏گردد. ایشان یکى از شاگردان مبرز شیخ الفقهاء والمجتهدین مرحوم آیت اللَّه العظمى حاج شیخ میرزا جواد تبریزى بوده و از اعضاى فعّال و موثر هیئت استفتاء آن مرحوم به شمار مى‏آید این جلسه که با حضور مستمر آن مرجع فقید برگزار مى‏گردید متشکل از حضور عده‏اى از علما و شاگردان مبرز آن مرحوم بود. معظم شیخ حسن رمیثی یکى از علماى حاضر در این جلسه و اشخاص مورد نظر و تأیید آن مرجع عظیم الشأن بود تلاش و زحمت ایشان از همان ابتدا نظر استاد را به ایشان معطوف نموده و یکى از فضلائى بود که آن مرجع عظیم الشأن ایشان تمجید مى‏نمود. معظم له استحضار فقهى قابل توجهى مى‏باشند. حضور ایشان در بعثه سالانه مرحوم آیت اللَّه العظمى تبریزى در سفر حج مشکلات بسیارى از حجاج بیت اللَّه الحرام را در زمینه احکام شرعى حل مى‏نمود. ایشان داراى جلسه تدریس فقه و اصول عمومى در حوزه علمیه لبنان مى‏باشد. تحقیق و تتبع ایشان در فقه و اصول و اخلاق کریمانه و پدرانه آن جناب در برخورد با طلاب و شاگردان از امتیازات درس ایشان است. معظم له بر مبانى اساتید بزرگ اصول و محققین این علم تسلط کافى داشته و به موشکافى مبانى بزرگان مى‏پردازد. بالخصوص به طرح مبانى مرحوم استاد الفقهاء والمجتهدین آیت اللَّه العظمى خوئى و شاگرد برجسته ایشان و مرحوم آیت اللَّه العظمى تبریزى پرداخته و به میزان علمى شاگردانش مى‏افزاید.