عالم بزرگوار استاد عالی مقام آقاي شیخ حسین سپهر همدانی از مشاهیر شاگردان و تلامیذ موفق مرجع عظیم الشأن مرحوم آیت اللَّه العظمى میرزا جواد تبریزى مى‏باشد. ایشان در بین شاگردان آن مرحوم درخشش خاص داشته و مورد توجه و …

عالم بزرگوار استاد عالی مقام آقاي شیخ حسین سپهر همدانی

از مشاهیر شاگردان و تلامیذ موفق مرجع عظیم الشأن مرحوم آیت اللَّه العظمى میرزا جواد تبریزى مى‏باشد. ایشان در بین شاگردان آن مرحوم درخشش خاص داشته و مورد توجه و عنایت آن مرجع فقید بودند. این عالم بزرگوار سالیان متمادى در حوزه علمیه قم سطوح فقه و اصول را به شکل کاملاً محققانه تدریس نموده و عده‏اى از فضلاى کنونى حوزه افتخار شاگردى ایشان را دارا مى‏باشند. ذوق سرشار و استعداد کم نظیر این استاد جلیل القدر باعث شد که در حلقه درس مرحوم استاد الفقهاء والمجتهدین تبریزى درخشش خاص پیدا نموده و به دعوت خاص آن مرجع فقید در جلسه استفتاء آن مرحوم راه پیدا نمود، در این جلسه هم پیوسته مورد احترام و تجلیل آن مرجع فقید بوده و با نوشتن استفتاءات متعدد فقهى توأم با دقت و تأمّل سرشار و ذوق عمیق فقهى خویش مورد تمجید و ستایش آن فقید سعید واقع مى‏گشتند. ایشان چند سالى است که به تدریس خارج فقه مشغول بوده و در مدرسه علمیه خان گروهى از فضلا در جلسه فقه ایشان شرکت دارند، ایشان فروعات فقهى عروه را با دقت موشکافى نموده و درس ایشان حاوى مطالب دقیق و عمیق فقهى و رجالى است. ایشان با بیان نظریات مرحوم آیت الله العظمی تبریزی به عنوان استاد، در جلسه درس خود مطرح می‌نمایند. بررسى کامل روایات از جهت متن و سند و بررسى و اشاره به حالات روات حدیث از امتیازات درس این استاد عظیم الشأن مى‏باشد. گذشته از آنچه که گفته شد؛ معظم له داراى اخلاقى ملایم و گرم با شاگردان بوده و در برخى موارد نظر شاگردان را در پاره‏اى از مباحث جویا شده و به اشکالات آنان با کمال صبر و متانت گوش فرا مى‏دهند. این استاد عظیم الشأن گذشته از سوابق علمى و مراتب فضلى و آراستگی به اخلاق اسلامی مردى زاهد و بى‏اعتنا به عنوانات دنیوى بوده و کسانى که با ایشان برخورد و یا مجالست داشته‏اند به این امتیاز این عالم جلیل القدر اعتراف نموده‌اند.