عالم بزرگوار استاد عالی مقام آقاي شیخ گنجعلی یکى از معروف‏ترین و مبرزترین شاگردان شیخ الفقهاء والمجتهدین مرحوم آیت اللَّه العظمى تبریزى مى‏باشند، ایشان در زمان حاضر یکى از اساتید مطرح خارج فقه و اصول مى‏باشند که داراى حلقه درس …

عالم بزرگوار استاد عالی مقام آقاي شیخ گنجعلی

یکى از معروف‏ترین و مبرزترین شاگردان شیخ الفقهاء والمجتهدین مرحوم آیت اللَّه العظمى تبریزى مى‏باشند، ایشان در زمان حاضر یکى از اساتید مطرح خارج فقه و اصول مى‏باشند که داراى حلقه درس گرمى در مسجد سلماسى هستند. از امتیازات این عالم جلیل القدر بیان شیوا و رساى ایشان در بیان دقائق علمى مى‏باشد. ایشان با بیانى فصیح مسائل فقهى و اصولى را به شکل ساده در اختیار طلاب نهاده و جمع بین عمق محتوى و سادگى بیان از خصائص بحث ایشان است به همین جهت درس ایشان مورد استقبال شایان فضلاى جوان گردیده و مسجد سلماسى مملو از حضور شاگردان ایشان مى‏باشد، ایشان یکى از اعضاى فعّال جلسه استفتاء در محضر مرحوم آیت اللَّه العظمى تبریزى بوده و از جهت مراتب علمى یکى از اشخاص مورد نظر و تأیید آن فقیه عالى مقام بودند. حضرت آیت اللَّه گنجعلى همچنین در بعثه سالانه حج بیت اللَّه الحرام حسب الامر آن مرجع فقید حضورى کاملاً مؤثر داشته و با توجه به ذوق سرشار فقهى و احاطه کامل به مسائل فقهى بالخصوص مسائل حج در این زمینه مشکل گشاى مسائل حج براى بسیارى از حجاج بودند، ایشان قبل از شروع به درس خارج فقه و اصول یکى از بهترین و موفق‏ترین مدرسین کتاب کفایه الاصول بودند که احاطه و قدرت ایشان در تبیین غوامض و مشکلات این کتاب معروف و مشهور بود، این عالم عظیم الشأن افتخار شاگردى در محضر مرحوم آیت اللَّه العظمى تبریزى را در طى سالیانى چند داشته و مى‏توان گفت: وجود این استاد عظیم الشأن در زمان حاضر حاصل زحمات و سعى وافر مرحوم آیت اللَّه العظمى تبریزى در راه تربیت شاگردان و تحویل علما و فقهاى موفق به حوزه علمیه مى‏باشد.