عالم بزرگوار استاد عالی مقام آقاي سید منیر الخباز یکى از شاگردان و خوشه‌چینان محضر پربار مرحوم آیت اللَّه العظمى تبریزى مى‏باشند، این استاد عظیم الشأن که داراى بیانى بسیار شیوا و فصیح است، امروزه در حوزه علمیه قم به …

عالم بزرگوار استاد عالی مقام آقاي سید منیر الخباز

یکى از شاگردان و خوشه‌چینان محضر پربار مرحوم آیت اللَّه العظمى تبریزى مى‏باشند، این استاد عظیم الشأن که داراى بیانى بسیار شیوا و فصیح است، امروزه در حوزه علمیه قم به تدریس خارج فقه و اصول اقدام نموده و عده وافرى از فضلاى عرب زبان در جلسه آن استاد شرکت مى‏کنند. جناب ایشان داراى اطلاعات وسیعى در زمینه‏هاى مختلف علوم اسلامى بوده و اطلاعات ایشان تنها در فقه و اصول خلاصه نمى‏گردد، ایشان علاوه بر فقه و اصول در عقاید و تفسیر و تاریخ هم صاحب اطلاعات بوده و در فصول تبلیغى مانند ماه رمضان و محرم دائره اقادات ایشان از فضلاى حوزه تجاوز نموده و توده مردم عرب زمان در دول خلیج از منابر و مجالس خطابه و وعظ این استاد عظیم الشأن بهره‏مند مى‏شوند. این استاد بزرگوار با تبحرى خاص و با بیانى بسیار فصیح مبانى فقهى و اصولی، اساتید و بزرگان را مطرح نموده و به نقض و ابرام در این کلمات مى‏پردازد. ایشان یکى از فضلاى مطرح جلسه استفتاء مرحوم آیت اللَّه العظمى تبریزى بوده و به نوشتن جواب استفتاءات عربى آن مرجع فقید اقدام مى‏نمودند. یکى از بارزترین امتیازات ایشان اهتمام کامل در دفاع از ولایت اهل بیت مى‏باشد که مانند استاد مرحومش آیت اللَّه العظمى تبریزى پیوسته در مسائل شرعی و ترویج ولاء اهل بیت اهتمام خاص دارند. جلسات بحث خارج فقه و اصول ایشان در زمان حاضر در مدرس و حسینیه مرحوم آیت اللَّه العظمى تبریزى منعقد مى‏شود و داراى گرمى و رونق خاص مى‏باشد، این استاد بزرگوار یکى از برکات علمى درس مرحوم آیت اللَّه العظمى تبریزى بوده و در مباحث فقهى و اصولى از مبانى آن مرجع فقید یاد مى‏کنند.

 

khabaz54155165