عالم بزرگوار استاد عالی مقام آقاي سید حسین شاهرودی از مشاهیر شاگردان و تلامیذ موفق مرجع عظیم الشأن مرحوم آیت الله العظمی میرزا جواد تبریزی می‌باشد. این عالم بزرگوار سالیان متمادی در حوزه علمیه قم سطوح فقه و اصول را …

عالم بزرگوار استاد عالی مقام آقاي سید حسین شاهرودی

از مشاهیر شاگردان و تلامیذ موفق مرجع عظیم الشأن مرحوم آیت الله العظمی میرزا جواد تبریزی می‌باشد. این عالم بزرگوار سالیان متمادی در حوزه علمیه قم سطوح فقه و اصول را به شکل کاملاً محققانه تدریس نموده و عده‌ای از فضلای کنونی حوزه افتخار شاگردی ایشان را دارا می‌باشند. ذوق سرشار این استاد جلیل القدر باعث شد که در حلقه درس مرحوم استاد الفقهاء و المجتهدین میرزا جواد تبریزی درخشش خاص پیدا نموده و تأمّل سرشار و ذوق عمیق فقهی ایشان قابل تمجید است. ایشان چند سالی است که به تدریس خارج فقه و اصول مشغول هستند. ایشان فروعات فقهی عروه را با دقت موشکافی نموده و درس ایشان حاوی مطالب دقیق و عمیق فقهی است. ایشان با بیان نظریات بزرگان، در جلسه درس خود مطرح می‌نمایند. بررسی کامل روایات از جهت متن و سند و بررسی و اشاره به حالات روات حدیث از امتیازات درس این استاد عظیم الشأن می‌باشد. گذشته از آنچه که گفته شد؛ معظم له دارای اخلاقی ملایم و گرم با شاگردان بوده و در برخی موارد نظر شاگردان را در پاره‌ای از مباحث جویا شده و به اشکالات آنان با کمال صبر و متانت گوش فرا می‌دهند. این استاد عظیم الشأن گذشته از سوابق علمی و مراتب فضلی و آراستگی به اخلاق اسلامی مردی زاهد و بی‌اعتنا به عنوانات دنیوی بوده و کسانی که با ایشان برخورد و یا مجالست داشته‌اند به این امتیاز این عالم جلیل القدر اعتراف نموده‌اند و معمولاً هر جا که حاضر می‌شوند سعی می‌کنند آن مجلس را با نکات علمی بگذرانند و حاضرین از این فرصت بدست آمده استفاده نمایند و هنگام نقاشی علمی با تمام صبر به طرف مقابل گوش می‌دهند و در جواب آنگونه جواب می‌دهند که طرف مقابل را مورد جرح قرار ندهند و مجالس ایشان واقعاً قابل استفاده می‌باشد.