درس ۱۱: كلام مرحوم كمپانى و ايروانى و نهاوندى در حقيقة وضع در ذيل فرمايش مرحوم آخوند كمپانى فرموده اند: شبهه اى اين است كه بين لفظ و معنى ارتباط و اختصاصى هست الاّ اينكه اين ارتباط و اختصاص حقيقة …
+ ادامه مطلب