دروس خارج فقه / صلاة / درس ۹۴: تأخیر نماز از اول وقت بر زن مربیّه

دروس خارج فقه / صلاة / درس ۹۴: تأخیر نماز از اول وقت بر زن مربیّه   «…. التاسع: المربّیة للصبی تؤخّر الظهرین لتجعلها مع العشائین بغسل واحد لثوبها»[۱]. صاحب عروه(قده) می‌فرماید: از مواردی که از این قاعده ـ که …
+ ادامه مطلب

دروس خارج فقه / صلاة / درس ۹۲: افضلیّت نماز جماعت از فُرادی ولو مؤخّراً

دروس خارج فقه / صلاة / درس ۹۲: افضلیّت نماز جماعت از فُرادی ولو مؤخّراً   «… السادس: لانتظار الجماعة اذا لم یفضِ الی الافراط فی التأخیر، و کذا لتحصیل کمال آخر کحضور المسجد أو کثرة المقتدین أو نحو ذلک»[۱]. …
+ ادامه مطلب

دروس خارج فقه / صلاة / درس ۹۱: تأخر در صورت فقدان آب احتمال وجدان آب در آخر وقت

دروس خارج فقه / صلاة / درس ۹۱: تأخر در صورت فقدان آب احتمال وجدان آب در آخر وقت «… الثالث: فی المتیمم مع احتمال زوال العذر أو رجائه و اما فی غیره من الاعذار فالاقوی وجوب التأخیر و عدم …
+ ادامه مطلب

دروس خارج فقه / صلاة / درس ۹۰: افضلیّت اتیان نماز در اوّل وقت

دروس خارج فقه / صلاة / درس ۹۰:  افضلیّت اتیان نماز در اوّل وقت «قد مرّ أن الافضل فی کلّ صلاة تعجیلها، فنقول: یستثنی من ذلک موارد. الاول: الظهر و العصر لمن اراد الاتیان بنافلتهما و کذا الفجر اذا لم …
+ ادامه مطلب

دروس خارج فقه / صلاة / درس ۸۹: تعارض روایات در جواز یا عدم جواز نماز شب بعد از طلوع فجر

دروس خارج فقه / صلاة / درس ۸۹: تعارض روایات در جواز یا عدم جواز نماز شب بعد از طلوع فجر بعضی از اصحاب ما (قده) فرموده‌اند: در مقام، سه طایفه از روایات است، یک طایفه از روایات این استکه …
+ ادامه مطلب

دروس خارج فقه / صلاة / درس ۸۸: جواز اتیان نماز شب بعد از طلوع فجر

دروس خارج فقه / صلاة / درس ۸۸: جواز اتیان نماز شب بعد از طلوع فجر روایتِ وارده در کسی که چهار رکعت از صلاة لیل را قبل از طلوع فجر اتیان کرده، می‌تواند بعد از طلوع فجر ادامه بدهد، …
+ ادامه مطلب

دروس خارج فقه / صلاة / درس ۸۷: عدم لزوم اعاده در موارد تقدیم نماز شب

دروس خارج فقه / صلاة / درس ۸۷: عدم لزوم اعاده در موارد تقدیم نماز شب معلوم شد وقتی انسان صلاة اللیل را مقدم می‌کند، به واسطه این که می‌ترسد خواب بماند، بعد اتفاقاً قبل از فجر بیدار شد، در …
+ ادامه مطلب

دروس خارج فقه / صلاة / درس ۸۶: اثبات موارد تقدیم صلاة لیل از نیمه شب برای زن

دروس خارج فقه / صلاة / درس ۸۶:  اثبات موارد تقدیم صلاة لیل از نیمه شب برای زن در تقدیم صلاة لیل جهاتی باقی مانده است، یکی است: این حکمی که برای معذورین ذکر کردیم، د رسفر و حضر که …
+ ادامه مطلب

دروس خارج فقه / صلاة / درس ۸۵: تجویز اتیان نماز شب قبل از نیمه شب در شبهای کوتاه

دروس خارج فقه / صلاة / درس ۸۵: تجویز اتیان نماز شب قبل از نیمه شب در شبهای کوتاه   بحث در مواردی بود که مکلف صلاة لیل را قبل از انتصاف اللیل می‌تواند بخواند یک مورد که شخص مسافر …
+ ادامه مطلب

دروس خارج فقه / صلاة / درس ۸۴: عدم مشروعیت نماز قبل از وقت‌ آن

دروس خارج فقه / صلاة / درس ۸۴:  عدم مشروعیت نماز قبل از وقت‌ آن «یجوز للمسافر و الشاب والذی یصعب علیه نافلة اللیل فی وقتها تقدیمها علی النصف و کذا کل ذی عذر کالشیخ و خائف البرد او الاحتلام …
+ ادامه مطلب

دروس خارج فقه / صلاة / درس ۸۳: انتهای وقت نماز شب

دروس خارج فقه / صلاة / درس ۸۳:  انتهای وقت نماز شب معروف و مشهور بلکه لم یعلم الخلاف من اصحابنا الا عن السید مرتضی(قدس‌سرّه) می‌گویند: صلاة‌ اللیل تا طلوع فجر صادق وقت دارد. این که مثلاً می‌گوییم: صلاة ظهرین …
+ ادامه مطلب

دروس خارج فقه / صلاة / درس ۸۲: وقت نماز شب

دروس خارج فقه / صلاة / درس ۸۲:  وقت نماز شب «وقت نافلة اللیل مابین نصفه و الفجر الثانی، و الافضل اتیانها فی وقت السحر و هو الثلث الأخیر من اللیل، و أفضله القریب من الفجر»[۱]. صاحب عروه (قده) می‌فرماید: …
+ ادامه مطلب

دروس خارج فقه / صلاة / درس ۸۱: استحباب اعاده نافله صبح

دروس خارج فقه / صلاة / درس ۸۱: استحباب اعاده نافله صبح «اذا صلّی نافلة ‌الفجر فی وقتها أو قبله و نام بعدها یستحبّ اعادتها»[۱]. صاحب عروه(قده) فرمود: صلاة ‌وتر را می‌شود در صلاة اللیل دسّ کرد. حتی در صورتی …
+ ادامه مطلب

دروس خارج فقه / صلاة / درس ۸۰: نافله صبح قبل از فجر مستقلاً

دروس خارج فقه / صلاة / درس ۸۰:  نافله صبح قبل از فجر مستقلاً اگر انسان بعد از صلاة لیل، شفع و وتر بیاورد و بعد از آن قصد صلاة نافله فجر بکند، بلا کلام مجزی است و متسالم علیه …
+ ادامه مطلب

دروس خارج فقه / صلاة / درس ۷۹: انتهای وقت نافله عشاء تا نصف شب

دروس خارج فقه / صلاة / درس ۷۹:  انتهای وقت نافله عشاء تا نصف شب صاحب عروه فرمود: وقت نافله عشاء بعد از اتیان نماز عشاء تا نصف شب است، احوط این است که مابین صلاة عشاء و صلاة وتیره …
+ ادامه مطلب

دروس خارج فقه / صلاة / درس ۷۸: وقت نافله مغرب از جهت ابتداء و انتهاء

دروس خارج فقه / صلاة / درس ۷۸:  وقت نافله مغرب از جهت ابتداء و انتهاء «وقت المغرب من حین الفراغ من الفریضة الی زوال الحمرة المغربیة»[۱]. صاحب عروه (قده) می‌فرماید: وقت نافله مغرب بعد از صلاة‌مغرب، تا آخر وقت …
+ ادامه مطلب

دروس خارج فقه / صلاة / درس ۷۷: سه قول در جواز یا عدم جواز اتیان نافله الظهرین قبل الظهر

دروس خارج فقه / صلاة / درس ۷۷:  سه قول در جواز یا عدم جواز اتیان نافله الظهرین قبل الظهر   « المشهور عدم جواز تقدیم نافلتی الظهر و العصر فی غیر یوم الجمعة علی الزوال، و ان علم بعدم …
+ ادامه مطلب

دروس خارج فقه / صلاة / درس ۷۶: انتهاء وقت نافله ظهر و عصر و اقوال در آن

دروس خارج فقه / صلاة / درس ۷۶:  انتهاء وقت نافله ظهر و عصر و اقوال در آن بیان کردیم که وقت صلاة ظهرین به زوال شمس از دایره نصف النهار داخل می‌شود، و مکلّف از مابین این زوال تا …
+ ادامه مطلب

دروس خارج فقه / صلاة / درس ۷۵: خواندن نماز با تیمم در آخر وقت

دروس خارج فقه / صلاة / درس ۷۵:  خواندن نماز با تیمم در آخر وقت کلام در قاعده «من ادرک» در سه جهت واقع می‌شود: دو جهت را بحث کردیم، جهت اخیر بحث در بعض از صغریات قاعده «من أدرک» …
+ ادامه مطلب

دروس خارج فقه / صلاة / درس ۷۴: اشکال دوم در قاعده «من ادرک»

دروس خارج فقه / صلاة / درس ۷۴:  اشکال دوم در قاعده «من ادرک» اشکال ثانی این است که دلیل و مدرک قاعده «من ادرک» مال کسی است که خیال کند وقت وسیع است، یا حداقل احتمال بدهد که وقت …
+ ادامه مطلب