اهداف و آموزه های عاشورا / قسمت دوم – جعفر تبریزی

سخنرانی جعفر تبریزی پیرامون اهداف و آموزه های عاشورا (قسمت دوم ) در غم خانه بی بی شهربانو – محرم ۱۴۳۹ ق مطابق ۱۳۹۶ ش