اهداف و آموزه های عاشورا / قسمت اول – جعفر تبریزی

سخنرانی جعفر تبریزی پیرامون اهداف و آموزه های عاشورا (قسمت اول) در غم خانه بی بی شهربانو – محرم ۱۴۳۹ ق مطابق ۱۳۹۶ ش