تصاوير عزاداری شهادت امام صادق(ع) و یادبود استاد الفقهاء والمجتهدین میرزا جواد تبریزی(ره)

 

به مناسبت ایام جانسوز شهادت رئیس مذهب حضرت جعفر بن محمد امام صادق(ع) و یادبود استاد الفقهاء، احیاگر فاطمیه، فقیه وارسته، مدافع حریم ولایت میرزا جواد تبریزی(ره)
مجلس توسلی برگزار گردید

 

 

گزارش تصویری