موکب آیت الله میرزا جواد تبریزی در مسیر پیاده روی اربعین حسینی ۹۴

موکب استاد الققهاء و المجتهدین میرزا جواد تبریزی (قدس سره)در مسیر پیاده روی اربعین حسینی ۹۴

السلام علیک یا ابا عبدلله

لبیک یا حسین