محضر درس او کانون اجتهاد پروری بود / آيت الله حسینی بوشهری

محضر درس او کانون اجتهاد پروری بود / حجت الاسلام و المسلمین حسینی بوشهری