نویسنده کتاب: آیت الله العظمی تبریزی ره موضوع کتاب:
امتیاز

کتاب تنقیح مبانی العروه جلد ۱ الی ۷ (الطهاره) استاد الفقهاء آیه الله العظمی میرزا جواد تبریزی (ره)

 

یک دیدگاه بگذارید.