دروس خارج اصول / درس ۱۰۱ : معنای صیغه الامر و طرح مبنای مرحوم شیخ عبدالکریم …..

دروس خارج اصول /  درس ۱۰۱ : معنای صیغه الامر و طرح مبنای مرحوم شیخ عبدالکریم حائری و اشکال به آن عرض کردیم فرق است بین ماده الامر و صیغهِ الامر. مادهِ الامر بحسب وضع لغوی وضع شده است بر …
+ ادامه مطلب

دروس خارج اصول / درس ۱۰۳:در معنای اراده و کلام نفسی و طرح نظریه اشاعر

درس ۱۰۳: در معنای اراده و کلام نفسی و طرح نظریه اشاعر در بیان حرف آخوند بودیم مبادی اراده را گفتیم و کلام نفسی، را آخوند ابطال فرموده. و استدلال اشاعره و معتزله شد که اصحاب و معتزله گفتند طلب …
+ ادامه مطلب

دروس خارج اصول / درس ۱۰۴: در معنای اراده تکوینی و تشریعی

درس ۱۰۴: در معنای اراده تکوینی و تشریعی کلام در فرمایش نائینی بود بعد نائینی وارد به یک بحث شده که ما بین اراده (شوق مؤکد) و فعل واسطه‌ای است که از او تعبیر به اختیاری می‌کنند نه اینکه بینهما …
+ ادامه مطلب

دروس خارج اصول / درس ۱۰۵: اشکال مرحوم کمپانی بر مرحوم آخوند در باره اراده

درس ۱۰۵ : اشکال مرحوم کمپانی بر مرحوم آخوند در باره اراده از کلام صاحب کفایه اموری استفاده شد: امر اوّل که در تکالیف المهمه در تکالیف حقیقی اراده‌ایکه در ذات حق موجود است غیر از اراده تکوینیه است که …
+ ادامه مطلب

دروس خارج اصول / درس ۱۰۶: اشکال مرحوم کمپانی بر مرحوم آخوند در باره اراده

از کلام صاحب کفایه اموری استفاده شد: امر اوّل که در تکالیف المهمه در تکالیف حقیقی اراده‌ایکه در ذات حق موجود است غیر از اراده تکوینیه است که در مورد تکلیف، اراده تشریعیه است که غیر اراده تکوینیه است که …
+ ادامه مطلب

دروس خارج اصول / درس ۱۰۷: نقد بررسی نظریه مرحوم آخوند در باره اراده

دروس خارج اصول / درس ۱۰۷: نقد بررسی نظریه مرحوم آخوند در باره اراده کلام در معنای فرمایش صاحب کفایه بود که ایشان در جواب شبهه اینکه شده بوده که جواب درست نیست ما از آخوند می‌پرسیم اینکه شما می‌گوئی …
+ ادامه مطلب

دروس خارج اصول / درس ۱۰۸: دراشکال به فرمایش مرحوم آخوند

دروس خارج اصول / درس ۱۰۸: دراشکال به فرمایش مرحوم آخوند نظر ما در افعال عباد روشن شد خداوند قدرت داده و حجه هم تمام فرموده البته اشتباه نشود که در جای که مکلّف فعلی را موجود می‌کند ما نمی‌گوئیم …
+ ادامه مطلب

دروس خارج اصول / درس ۱۰۸: دراشکال به فرمایش مرحوم آخوند

دروس خارج اصول / درس ۱۰۸: دراشکال به فرمایش مرحوم آخوند نظر ما در افعال عباد روشن شد خداوند قدرت داده و حجه هم تمام فرموده البته اشتباه نشود که در جای که مکلّف فعلی را موجود می‌کند ما نمی‌گوئیم …
+ ادامه مطلب

دروس خارج اصول / درس ۱۰۹:بررسی اراده در افعال عباد

دروس خارج اصول / درس ۱۰۹:بررسی اراده در افعال عباد قبل از شروع در مذهب مفوّضه دو امر را در ذیل مسئله جبر ذکر می‌کنیم. امر اوّل: عرض شد که آن افعالی‌ که خداوند برای انسان قدرت و اختیار داده …
+ ادامه مطلب

دروس خارج اصول / درس ۱۱۱: ردّ نظر موفظه در باب افعال عباد

دروس خارج اصول / درس ۱۱۱: ردّ نظر موفظه در باب افعال عباد نتیجه حرف ما این شد که اراده خداوند به فعل العباد متعلق نمی‌شود بلکه به فعل خودش متعلق می‌شود که ایجاب و طلب است و این اراده …
+ ادامه مطلب

دروس خارج اصول / درس ۱۱۲:در نقد بررسی فرمایش مرحوم آخوند در باره اراده

دروس خارج اصول / درس ۱۱۲:در نقد بررسی فرمایش مرحوم آخوند در باره اراده مرحوم آخوند در کفایه ملتزم شد که صیغه افعل مستعمل در معنی واحد است همیشه و آن معنی واحد انشاء الطلب است و انشاء القصد ولکن …
+ ادامه مطلب

دروس خارج اصول / درس ۱۱۳

عرض کرديم وجدان شاهد است که در مواردي که اغتسل للجمعه و الجنابة گفته در اغتسل در دو معني استعمال نشده است و در معني مجاز استعمال نشده چون اگر اگر براي طلب وجوبي وضع شده و دو مطلق الطلب …
+ ادامه مطلب

دروس خارج اصول / درس ۱۱۴:

کلام در تعبّدي و توصّلي است. تعبّدي را تعريف کردند که غرض ساقط نمي‌شود به اتيان فعل الّا مع قصدالقربة ، و توصّلي آن است که تکليف متعلق با و بمجرّد و الاتيان ساقط مي‌شود و لو قصد قرينه نشود. …
+ ادامه مطلب

دروس خارج اصول / درس ۱۱۵ :

ملخّص ما ذکرنا اين بود که اگر شک بکنيم تکليفي که متوجه به شخص است اگر آن را غير موجود کرد آيا ايشان غير ازش تکليف را نه گفتيم اگر اصل منفعي باشد مقتضي اش تصديه است که ساقط نمي‌شود. …
+ ادامه مطلب

دروس خارج اصول / درس ۱۱۶:

در مقام اول گفتند که به فعل اغير شک در سقوط است که مورد اصل اشتغال است لنا کلام في ذلک عرض شود مواردي که شيخ در رسائل براي اجراء اصول عمليه فرموده است اينست انّ امّا اين يد خط …
+ ادامه مطلب

دروس خارج اصول / درس ۱۱۷:

عرض کردیم نائینی فرمود اطلاق می‌شود توصلی بر واجب در آن موردیکه فرد اگر فرد غیر مقدور بوده باشد وموجود بشود از طبیعی تکلیف از طبیعی ساقط می‌شود ولو آن فردیکه موجود شده است غیر مقدور است در مقابل واجب …
+ ادامه مطلب

دروس خارج اصول / درس ۱۱۸:

تکلیف به طبیعی مطلق شده است واز آن طبیعی فرد غیر مقدور موجود شده است آیا مسقط تکلیف است یانه؟ نائینی به عدم سقوط فرمود این مقتضای دلیل است ومقتضای اصل عملی استصحاب بقاء التکلیف است اشتغال ذمه دو وجه …
+ ادامه مطلب

دروس خارج اصول / درس ۱۱۹:

کلام در صورتی است که آیا تکلیف به اتیان به فرد محرّم ساقط شود یانه البته این در صورتی است که واجب ….می باشد به معنای معروف روی این احتمال سقوط است که فرد محرّم همان ملاک را داشته باشد …
+ ادامه مطلب