دروس خارج فقه / طهارت / درس ۱۰۷: تصرف در ماء مشکوک الحلیّة و الحرمة

دروس خارج فقه / طهارت / درس ۱۰۷: تصرف در ماء مشکوک الحلیّة و الحرمة کلام در مائی بودکه شک داشتیم تصرف در او حلال است یا تصرف در او حرام است؟ مشکوک الحلیّة و الحرمة بود. این ماء تارة …
+ ادامه مطلب

دروس خارج فقه / طهارت / درس ۱۰۶: حکم ماء مشکوک بین نجاست و طهارت

دروس خارج فقه / طهارت / درس ۱۰۶: حکم ماء مشکوک بین نجاست و طهارت صاحب عروه می‌فرماید: مائی که شک در طهارت و تنجس آن است، محکوم به طهارت است مگر این که حالت سابقه‌اش تنجس باشد. اگر حالت …
+ ادامه مطلب

دروس خارج فقه / طهارت / درس ۱۰۵: استدلال به روایات برای طهارت متنجس با غسل مرّة

دروس خارج فقه / طهارت / درس ۱۰۵: استدلال به روایات برای طهارت متنجس با غسل مرّة کلام در روایاتی بود که از آنها استفاده می‌شود هر متنجّسی را اگر بخواهند به طبیعیِ غسل تطهیر کنند که آن شیئ متنجس …
+ ادامه مطلب

دروس خارج فقه / طهارت / درس ۱۰۴: ملاک، نبودن کثرت جریان ماء در تطهیر

دروس خارج فقه / طهارت / درس ۱۰۴: ملاک، نبودن کثرت جریان ماء در تطهیر «ولو أجري علی المحلّ النجس زائداً علی مقدارٍ یکفی فی طهارته،‌ فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر و ان عدّ تمامه غسله واحدة، ولو کان …
+ ادامه مطلب

دروس خارج فقه / طهارت / درس ۱۰۳: بررسی غساله معصور در عصر دوم

دروس خارج فقه / طهارت / درس ۱۰۳: بررسی غساله معصور در عصر دوم کلام در این مسأله بود که اگر بنا گذاشتیم غساله رافع حدث نیست ولو ظاهر باشد، مثلا اگر ثوب یا مثل ثوبی را شستند و غساله‌اش …
+ ادامه مطلب

دروس خارج فقه / طهارت / درس ۱۰۲: غساله مردد بین استنجاء و سایر نجاسات

دروس خارج فقه / طهارت / درس ۱۰۲: غساله مردد بین استنجاء و سایر نجاسات کلام در غساله‌ای است که مردد است بین این که غساله استنجاء باشد یا غساله سایر متنجّسات باشد. صاحب عروه فتوا داد این آب محکوم …
+ ادامه مطلب

دروس خارج فقه / طهارت / درس ۱۰۱:طهارت ماء استنجاء مشروط به عدم خروج نجس دیگر از موضعین

دروس خارج فقه / طهارت / درس ۱۰۱:طهارت ماء استنجاء مشروط به عدم خروج نجس دیگر از موضعین صاحب عروه(قده) می‌فرماید: در طهارت استنجاء، شرط است که نجس دیگری با بول و غایط از موضعین خارج نشود. نجاستی که جزء …
+ ادامه مطلب

دروس خارج فقه / طهارت / درس ۱۰۰: شرائط طهارت آب استنجاء

دروس خارج فقه / طهارت / درس ۱۰۰: شرائط طهارت آب استنجاء «یشترط فی طهارة ماء الاستنجاء امور: “الاول”:عدم تغیّره فی احد الاوصاف الثلاثة. “الثانی”: عدم وصول نجاسةٍُ الیه من خارج. “الثالث”: عدم التّعدي الفاحش علی وجه لایصدق معه الاستنجاء. …
+ ادامه مطلب

دروس خارج فقه / طهارت / درس ۹۹: معنای بعدیّت در موثقه سماعه

دروس خارج فقه / طهارت / درس ۹۹: معنای بعدیّت در موثقه سماعه کلام در بعض رو ایاتی بود که ممکن است کسی توهّم کند دلالت بر نجاسة الغساله می‌کند و این که غسالة المتنجسات محکوم به نجاست است، بلافرق …
+ ادامه مطلب

دروس خارج فقه / طهارت / درس ۹۸: استدلال بر حکم به نجاست غساله متنجس

دروس خارج فقه / طهارت / درس ۹۸: استدلال بر حکم به نجاست غساله متنجس کلام در دلالت موثّقة مبارک عمار ساباطی[۱] بود غساله در متنجّس، محکوم به نجاست است. عرض کردیم و جه استدلال، دو امر است. امر اوّل …
+ ادامه مطلب

دروس خارج فقه / طهارت / درس ۹۷: استدلال به روایت عیص بن قاسم در نجاست غساله و پاسخ آن

دروس خارج فقه / طهارت / درس ۹۷:  استدلال به روایت عیص بن قاسم در نجاست غساله و پاسخ آن کلام در دلیلی بود که دلالت می‌کرد غساله اشیاء متنجسه، نجس هستند که به روایت عیص بن القاسم استدلال شده …
+ ادامه مطلب

دروس خارج فقه / طهارت / درس ۹۶: کرّیت ماء، علّت برای اعتصام یا عدم تنجس

دروس خارج فقه / طهارت / درس ۹۶: کرّیت ماء، علّت برای اعتصام یا عدم تنجس کلام در این مسأله مهمّه بودکه آیا غساله متنجّسات به نجاستِ علی الاطلاق، یا به طهارتِ علی الاطلاق محکوم است، یا تفصیلی هست مابین …
+ ادامه مطلب

دروس خارج فقه / طهارت / درس ۹۵: عدم جواز استفاده از ماء الاستنجاء در رفع حدث

دروس خارج فقه / طهارت / درس ۹۵: عدم جواز استفاده از ماء الاستنجاء در رفع حدث کلام در این جهت بود آیا می‌شود بعد البناء علی الطهارة ماء الاستنجاء، غسالة النجو، ملتزم شد که با ماء‌ استنجاء رفع حدث …
+ ادامه مطلب

دروس خارج فقه / طهارت / درس ۹۴: بررسی شمول روایات بر طهارت ماء استنجاء یا نجاست آن

دروس خارج فقه / طهارت / درس ۹۴: بررسی شمول روایات بر طهارت ماء استنجاء یا نجاست آن کلام در طهارت و عدم طهارت ماء الاستنجاء بود، روایاتی را خواندیم، ربما قیل که این روایات دلالتی بر طهارت ماء الاستنجاء …
+ ادامه مطلب

دروس خارج فقه / طهارت / درس ۹۳: ماء مستعمل در ماء الاستنجاء

دروس خارج فقه / طهارت / درس ۹۳:  ماء مستعمل در ماء الاستنجاء «و امّا المستعمل فی الاستنجاء ولو من البول فمع الشروط الآتیة طاهر و یرفع الخبث أیضاً، لکن لایجوز استعماله فی رفع الحدث، و لا فی الوضوء و …
+ ادامه مطلب

دروس خارج فقه / طهارت / درس ۹۲: بررسی روایات ناهیه از رفع حدث با غساله جنابت

دروس خارج فقه / طهارت / درس ۹۲: بررسی روایات ناهیه از رفع حدث با غساله جنابت کلام در روایاتی است که گفته‌اند: این روایات دلالت دارد یا استظهار کرده‌اند که نمی‌شود با غساله غسل الجنابة رفع حدث کرد یعنی …
+ ادامه مطلب

دروس خارج فقه / طهارت / درس ۹۱: بررسی روایت عبدالله بن سنان از حیث سند و دلالة

دروس خارج فقه / طهارت / درس ۹۱:  بررسی روایت عبدالله بن سنان از حیث سند و دلالة عرض کردیم به روایت عبدالله بن سنان استدلال شده بود که با غساله غسل جنابت یا اغسال واجبی که رفع حدث می …
+ ادامه مطلب

دروس خارج فقه / طهارت / درس ۹۰: حکم رفع حدث با ماء مسعمل در رفع حدث اکبر

دروس خارج فقه / طهارت / درس ۹۰: حکم رفع حدث با ماء مسعمل در رفع حدث اکبر «و امّا المستعمل فی الحدث الاکبر فمع طهارة البدن لا اِشکال فی طهارته و رفعه للخبث، و الاقوی جواز استعماله فی رفع …
+ ادامه مطلب

دروس خارج فقه / طهارت / درس ۸۹: فصل فی الماء المستعمل

دروس خارج فقه / طهارت / درس ۸۹:  فصل فی الماء المستعمل حکم ماء مسعمل و اقسام آن «الماء المستعمل فی الوضوء طاهر مطهّر من الحدث و الخبث، و کذا المستعمل فی الأغسال المندوبة…»[۱]. اللّهم وفّقنا للتّفهیم و التفهّم. کلام …
+ ادامه مطلب

دروس خارج فقه / طهارت / درس ۸۸: اعلام تنجس ماء؛ شرط جواز بیع یا وجوب ارشاد جاهل یا رفع عنوان محرّم

دروس خارج فقه / طهارت / درس ۸۸:  اعلام تنجس ماء؛ شرط جواز بیع یا وجوب ارشاد جاهل یا رفع عنوان محرّم صاحب عروه فرمود: «و یجوز بیعه مع الاعلام» بیع ماء متنجس که سایر شرایط بیع در آن موجود …
+ ادامه مطلب