عالم بزرگوار استاد عالی مقام آقاي سید عادل علوی

عالم بزرگوار استاد عالی مقام سید عادل علوی

این استاد عالی مقام یکی از شاگردان معروف و برجسته مرحوم آیت الله العظمی تبریزی می‌باشند که سالیان متمادی در مباحث خارج فقه و اصول آن مرجع فقید حضور جدی داشته در دروس عمومی آن مرحوم فقید شرکت داشته و مانند استادش دارای استحضار بر مسائل فقهی و مبانی اصولی دارند ایشان به تدریس سطوح عالی فقه و اصول  در ساختمان و حوزه منتدی جبل عامل قم مشغول هستند و در علم کلام ید طولایی دارند و اثار ایشان گویایی این امر مهم است و در درس خارج اصول و فقه به طرح و بررسی مبانی اکابر پرداخته و انظار علما را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهند. و عده‌ای از طلاب و فضلای حوزه در این مباحث شرکت دارند این استاد عالی مقام علاوه بر سعی در رشته تدریس و تألیف در امر تبلیغ و ترویج اصول اعتقادی و معارف اهل بیت(علیهم السلام) هم سعی وافر دارند که بر همگان بوشیده نیست بخصوص برنامه های غقایدی که از طریق ماهواره بخش می شود خداوند متعال این استاد گرانقدر را حفظ کند ،