گزارش تصویری مراسم عزاداری و روضه خوانی ایام فاطمیه – روز دوم

می‌گفت همیشه به همان حالت مضطر
مردم همه کارست علی بعد پیامبر
والله که من گفته‌ام این جمله مکرر
حیدر همه‌ی دین من و دین همه حیدر

با خون شده حک روی در خانه‌ی مولا
مَن ماتَ علی حُبِ علی ماتَ شهیدا

من محو علی گشته ندانم که خطر چیست
دل سوخته کی حس کند این آتش در چیست
حالا که علی هست دگر داغ پسر چیست
سرگشته‌ی عشقش شده‌ام ضربه به سر چیست

در پشتِ در این است کلام من شیدا
مَن ماتَ علی حُبِ علی ماتَ شهیدا

جانم به فدای علی و قلب صبورش
بر عهد خودش بود و ننازید به زورش
دادند از آن کوچه غریبانه عبورش
در کوچه شکستند تمامی غرورش

جانم به لب آمد علی و خنده‌ی اعداء
مَن ماتَ علی حُبِ علی ماتَ شهیدا

گزارش تصویری مراسم عزاداری و روضه خوانی ایام فاطمیه – روز دوم